122

Комп'ютерні

науки

Комп'ютерні науки. Моделювання, проектування та комп'ютерна графіка

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

122 комп'ютерні науки

Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка

Кваліфікаційні рівні

Термін навчання 4 роки

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Термін навчання магістр-професіонал 1.4 роки.

На навчання приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра 

Бакалавр
з комп'ютерних наук

Термін навчання

3 роки 10 місяців / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2020 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
27 700 грн

Бакалавр

з комп'ютерних наук

Термін навчання

3 роки 10 місяців / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2020 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України 26 000 грн

Конкурсні  предмети ЗНО:

  1. Українська мова – 0,25
  2. Математика – 0,4
  3. Історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія, географія – 0,25
  4. Атестат – 0,1

Мета програми: забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи, алгоритми та програмне забезпечення в розробці та супроводі інформаційних технологій проектування, управління та прийняття рішень; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем, зокрема когнітивних та сервісно-орієнтованих, систем інженерного моделювання, аналізу та синтезу, аналізу й обробки даних.

Основний фокус освітньої програми та спеціальності: програма спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними методами, засобами та технологіями для створення алгоритмічного та програмного забезпечення для інформаційних систем підтримки прийняття рішень, створення інформаційних управляючих систем, систем штучного інтелекту, управління ІТ-проектами, інформаційних технологій системного автоматизованого проектування та можуть управляти їх розробкою та впровадженням.

Навчальний план.

   

Доцент ТАТАРІНОВА Оксана Андріївна

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

Професор АНДРЄЄВ Юрій Михайлович

Доктор технічних наук

Наукові інтереси

Аналітична механіка, використання комп’ютерної алгебри в задачах механіки, IT-технології в задачах механіки, задачі кінематики, статики, динаміки та управління роботехнічних систем.

Scopus Profile, Goolgle Scholar

 

Доцент ВОДКА Олексій Олександрович

(гарант магістерської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

Наукові інтереси

Інформаційні технології в автоматизованому проектуванні; чисельні методи та алгоритмізація в прогнозуванні надійності; компютерний аналіз динамічних процесів та сигналів; математичне та комп’ютерне моделювання мікроструктури композиційних та гетерогенних матерілів, вирішення проблеми статистичної апріорної оцінки в задачі аналізу та синтезу їхніх лінійних та нелінійних хараткеристик; data-driven mechanics

Scopus Profile, Research Gate, Goolgle Scholar

Доцент ВОРОНЦОВА Дар’я Володимирівна

Кандидат технічних наук

 

Доцент ДАШКЕВИЧ Андрій Олександрович

Кандтдат технічних наук

Професор КОРТУНОВ В’ячеслав Іванович

Доктор технічних наук

 

Доцент МЄТЄЛЬОВ Володимир Олександрович

Кандидат технічних наук

Старший викладач МІСЮРА Сергій Юрійович

Кандидат технічних наук

 

Доцент НЕКРАСОВА Марія Володимирівна

Кандидат технічних наук

ПОТОПАЛЬСЬКА Ксенія Олександрівна

Кандидат технічних наук

 

Професор УСПЕНСЬКИЙ Валерій Борисович

Докотор технічних наук

Наукові інтереси

Проектування систем керування орієнтацією космічних літальних апаратів та проектування інтегрованих інерціально-супутникових навігаційних систем. Науковець з майже 30-ти річним досвідом теоретичної та практичної роботи у аерокосмічній галузі.

Scopus Profile, Orcid

Професор ШОМАН Ольга Вікторівна

Докотор технічних наук

 

.

Особливості програми

  • Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента;
  • Практика та інтернатура в провідних ІТ-компаніях України;
  • Можливості до академічної мобільності в університети ЄС (щорічно від 1 місяця до 1 семестру для 2-5 кращих студентів);
  • Проектна форма навчання в магістратурі (за стандартами міжнародної ініціативи CDIO) на основі послідовності виконання інтегрованих навчальних та реальних проектів дослідницького або практичного спрямування «на замовлення» потенційних роботодавців;
  • Дуальне навчання в магістратурі на базових підприємствах – поєднання проектного навчання з практикою на провідних фірмах інженерного консалтингу та в IT-компаніях.

Що кажуть наші випускники?

Вам цікава думка тих, хто вже отримав освіту за спеціальністю Комп'ютерні науки? Ми дуже цінуємо наших випускників і їх відгуки про нашу роботу. Почитайте їх історії нижче, щоб отримати більш повне уявлення про навчання, подальше працевлаштування, і наскільки знання та навички, набуті в університеті, допомогли їм в житті і в роботі. Ймовірно, відгуки наших випускників надихнуть Вас та допоможуть з вибором спеціальності.

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Проектування, створення та аналіз комп'ютерних систем

Підготовка фахівців, що працюють у напрямі проектування та розробки нового програмного забезпечення. Студент з освітою за цією спеціалізацію отримує базові знання розробника програмного забезпечення у новітніх науково-технічних галузях, а також знання про те, як планувати процес його створення й проектування. В освіту включено один з новітніх розділів комп’ютерних наук, присвячений технологіям проектування. Під час навчання студенти отримують знання, вміння та навички для роботи на різних етапах технологічного процесу створення проектів складних програмних систем, розробки нових програмних комплексів, додатків; тестування та дослідження їхніх властивостей.

Науково-прикладні дослідження кафедри, в яких приймають участь й студенти спеціалізації, зосереджені на розробках спеціалізованого високотехнологічного програмного забезпечення. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять стажування у європейських університетах.

Основні навчальні дисципліни

Мови програмування С++, Java, Python та ін.

Алгоритми та структури даних

Бази даних

Проектування програмних систем

Тестування програмних систем

Теорія управління

Методи штучного інтелекту

Комп'ютерні мережі

Internet-технології

Програмування мобільних пристроїв

Методи оптимізації

Дослідження операцій

Паралельне та розподілене програмування

Системний аналіз та теорія прийняття рішень

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники кафедр проходять практику на старших курсах и працюють після закінчення: в IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global Logic», «EPAM Systems»,«Miratech» та багатьох інщих; научково-дослідних відділах фірм та підприємств, наприклад у спільному українсько-американському підприємстві ВЕСТРОН, НПП Хартрон-АРКОС, Электроважмаш і інших.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання навчального ступеню магістр в галузі знань 12 «Інформаційні технології» або суміжних.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем на сайті кафедри 

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Моделювання, розпізнавання та візуалізація процесів і даних

Спеціалізація спрямована на підготовку бакалаврів, які володіють ґрунтовною математичною підготовкою і знаннями в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Випускники знають сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів і здатні їх реалізовувати в конкретних застосуваннях. Знають стандарти, методи та засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Володіють теоретичними основами процесів і процедур управління IT-проектами, принципами командної роботи. Також володіють знаннями сучасних технологій та інструментальних засобів реалізації САПР, в тому числі, як розподілених інтелектуальних обчислювальних середовищ.

Основні навчальні дисципліни

Мови програмування С++, Java, Python та ін.

Математична статистика

Організація баз даних

Програмне забезпечення математичного моделювання

Технології програмування

Чисельні методи

Методи штучного інтелекту

Комп'ютерні мережі

Internet-технології

Методи оптимізації

Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах

Динамічні дискретні системи

Паралельне та розподілене програмування

Метод скінченних елементів

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Студенти старших курсів і наші випускники працюють в найбільших українських і світових компаніях. Випускники, які знайшли себе в області інформаційних технологій, працюють програмістами (C++, C#, Java, PHP), front-end та back-end розробниками, адміністраторами баз даних, тестувальниками. Ті, хто знайшов себе в інженерній справі, працюють дослідниками та інженерами в компаніях, які займаються проектуванням і розробкою нового обладнання, устаткування та машин.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання навчального ступеню магістр в галузі знань 12 «Інформаційні технології» або суміжних.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Моделювання, розпізнавання та візуалізація  процесів і даних на сайті кафедри 

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

Використання програмної реалізації графічних інтерфейсів користувача, двовимірних та тривимірних графічних додатків, розробка алгоритмів комп’ютерної анімації та рендерінгу засобами мов програмування, розв’язання задачі вибору інструментальних засобів щодо сучасних технологій обробки інформації, розпізнавання образів та геометричного моделювання. Створення систем віртуальної реальності, комп’ютерна графіка, дизайн та технології створення спецефектів.

Основні навчальні дисципліни

Основи графічної композиції у віртуальному середовищі

Комп’ютерна графіка та веб-дизайн

Геометричне моделювання в конструюванні технічних об'єктів

Основи створення графічних додатків

Інтернет-технології комп’ютерної графіки та анімації

Графіка в мобільних пристроях

Основи скриптових мов програмування

Технології анімації та рендерингу

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Наші випускники працюють на підприємствах різних форм власності, у проектних і науково-дослідних організаціях, рекламних і дизайнерських фірмах, програмістами систем комп’ютерної графіки, розробниками WЕВ-сайтів та інтернет-додатків.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання навчального ступеню магістр в галузі знань 12 «Інформаційні технології» або суміжних.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології на сайті кафедри 

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Інтелектуальні та робототехнічні системи

Характеристика спеціалізації: системи, що використовують штучний інтелект, чи інтелектуальні, застосовуються при моделюванні інтелектуальної діяльності людини та його застосуванні у різних технічних пристроях; створенні засобів та систем інтелектуалізації комп’ютерних інтерфейсів; при розробці алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів; при розробці модулів для керування робототехнічними системами та безпілотними літальними апаратами.

Зміст освіти за спеціалізацією «Інтелектуальні та робототехнічні системи» – навчитись розробляти та використовувати комп’ютерні системи, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби; створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів та безпілотних літальних апаратів. Студенти займаються дослідженнями в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять стажування у європейських університетах.

Основні навчальні дисципліни

Методи штучного інтелекту

Машинне навчання

Методи оптимізації

Дослідження операцій

Мови програмування С++, Java, Python та ін.

Бази даних

Теорія управління

Механіка робототехнічних систем

Паралельне та розподілене програмування

Internet-технології

Програмування мобільних пристроїв

Сучасні комп'ютерні технології

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, Вертікаль, НВП ХАРТРОН-АРКОС та інших.

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання навчального ступеню магістр в галузі знань 12 «Інформаційні технології» або суміжних.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Інтелектуальні та робототехнічні системи на сайті кафедри 

Задоволеність випускників навчанням та підготовкою за спеціальністю

Ми зібрали 19 відгуків випускників різних років випуску

Актуальність спеціальності

★★★★★ 42,1%

★★★★ 47,4%

★★★ 10,5%

★★ 0%

★ 0%

Загальне задоволення навчанням в інституті та на кафедрі

★★★★★ 68,5%

★★★★ 21%

★★★ 10,5%

★★ 0%

★ 0%

Якість навчання за спеціальністю

★★★★★ 42,1%

★★★★ 47,4%

★★★ 10,5%

★★ 0%

★ 0%

Об'єктивне оцінювання знань студентів та ставлення до них

★★★★★ 73,7%

★★★★ 21%

★★★

★★ 0%

★ 0%

Як швидко після закінчення університету нашим випускникам вдалося влаштуватися на роботу?

Ще під час дипломного проектування - 84%

Протягом перших трьох років - 0%

Знадобилося більше трьох років - 0%

Майже одразу - 11%

Протягом року - 5%

Актуальність спеціальності

★★★★★ 42,1%

★★★★ 47,4%

★★★ 10,5%

★★ 0%

★ 0%

Як швидко після закінчення університету нашим випускникам вдалося влаштуватися на роботу?

84% - Ще під час дипломного проектування

11% - Майже одразу

5% - Протягом року

0% - Протягом перших трьох років

0% - Знадобилося більше трьох років

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Якщо є питання, зв’яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом і Вам обов’язково допоможуть!

+38 (057) 70 76 058, +38 (057) 70 76 085,

office.infiz@khpi.edu.ua

м. Харків, вул. Кирпичова 2, НТУ “ХПІ”, навчальний корпус 2, поверх 3, аудиторія 313

Приєднуйся до нас у соціальних мережах та у месенджерах