Cпеціалізована вчена рада діє в НТУ “ХПІ” з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.09  “Динаміка та міцність машин”.

Наказ МОН № 530 від 06.06.22 р.

Склад спеціалізованої вченої ради Д64.050.10

 1. Львов Геннадій Іванович – д.т.н., професор, професор кафедри ММІ, НТУ “ХПІ” – голова ради.
 2. Ларін Олексій Олександрович – д.т.н., професор, директор ННІ КМ ПФМ, НТУ”ХПІ” – заступник голови.
 3. Водка Олексій Олександрович – к.т.н., доцент, завідувач кафедрою ММІ, НТУ “ХПІ” – вчений секретар.
 4. Аврамов Костянтин Віталійович – д.т.н., професор, завідувач відділу надійності та динамічної міцності, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 5. Андрєєв Юрій Михайлович – д.т.н., професор, професор кафедри КМПС, НТУ “ХПІ”.
 6. Бреславський Дмитро Васильович – д.т.н., професор, завідувач кафедрою КМПС, НТУ “ХПІ”.
 7. Зайцев Борис Пилипович – д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 8. Курпа Лідія Василівна – д.т.н., професор, завідувач кафедрою ПМ, НТУ “ХПІ”.
 9. Лавінський Денис Володимирович – д.т.н., професор, завідувач кафедрою «Теоретична механіка та опір матеріалів», НТУ “ХПІ”.
 10. Мартиненко Геннадій Юрійович – д.т.н., професор, професор кафедри ММІ, НТУ “ХПІ”.
 11. Міхлін Юрій Володимирович – д.т.н., професор, професор кафедри ПМ, НТУ “ХПІ”.
 12. Сімсон Едуард Альфредович – д.т.н., професор, професор кафедри, НТУ “ХПІ”.
 13. Угрімов Сергій Вікторович – д.т.н., старший науковий співробітник, учений секретар, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 14. Чернобривко Марина Вікторівна – д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу надійності та динамічної міцності, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 15. Шульженко Микола Григорович – д.т.н., професор, провідний науковий співробітник відділу надійності та динамічної міцності, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.02.09 – ДИНАМІКА И МІЦНІСТЬ МАШИН

Формула спеціальності

Змістом спеціальності є дослідження динамічних процесів в енергетичних, технологічних, транспортних та інших машинах, приладах та апаратах, створення розрахункових та експериментальних методів оцінки їх конструкційної міцності, довговічності і надійності на стадіях проектування, виробництва та експлуатації.

Напрямки досліджень

 • Прикладна теорія коливань.
 • Прикладна теорія пружності.
 • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
 • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
 • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
 • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
 • Експериментальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.