Cпеціалізована вчена рада діє в НТУ “ХПІ” з правом прийнятя до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностю 05.02.09  “Динаміка та міцність машин” строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради Д64.050.10

 1. Львов Геннадій Іванович – д.т.н., професор, завідуючий кафедри ДММ (“Динаміка та міцність машин”), НТУ “ХПІ” – голова ради.
 2. Морачковський Олег Костянтинович – д.т.н., професор, завідуючий кафедри, НТУ “ХПІ” – заступник голови.
 3. Сукіасов Владимир Георгійович – к.т.н., доцент кафедри ДММ, НТУ “ХПІ” – вчений секретар
 4. Аврамов Костянтин Віталійович – д.т.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 5. Андреев Юрій Михайлович – д.т.н., професор кафедри, НТУ “ХПІ”.
 6. Бреславський Дмитро Васильович – д.т.н., професор, декан факультета, НТУ “ХПІ”.
 7. Воробйов Юрій Сергійович – д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 8. Зайцев Борис Пилипович – д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 9. Курпа Лідія Василівна – д.т.н., професор, завідуючий кафедри, НТУ “ХПІ”.
 10. Міхлін Юрій Володимирович – д.ф.-м.н., професор кафедри, НТУ “ХПІ”.
 11. Сімсон Едуард Альфредович – д.т.н., професор кафедри, НТУ “ХПІ”.
 12. Ткачук Микола Анатолійович – д.т.н., профессор, завідуючий кафедри НТУ “ХПІ”.
 13. Успенський Валерій Борисович – д.т.н., доцент, професор кафедри,НТУ “ХПІ”.
 14. Шульженко Микола Григорович – д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
 15. Шупіков Олександр Миколайович – д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.02.09 – ДИНАМІКА И МІЦНІСТЬ МАШИН

Формула спеціальності

Змістом спеціальності є дослідження динамічних процесів в енергетичних, технологічних, транспортних та інших машинах, приладах та апаратах, створення розрахункових та експериментальних методів оцінки їх крнструкційної міцності, довговічності і надійності на стадіях проектування, виробництва та експлуатації.

Напрямки досліджень

 • Прикладна теорія коливань.
 • Прикладна теорія пружності.
 • Методи дослідження та розрахунку динамічних процесів у машинах, приладах та апаратах.
 • Теорія та методи захисту машин приладів та апаратури, а також оператора від ударів та вібрації.
 • Конструкційна міцність машин, приладів та апаратури при статичних, циклічних і динамічних навантаженнях.
 • Теорія механічної надійності та довговічності машин і приладів.
 • Експерементальні методи та засоби досліджень міцності машин, приладів та апаратури.