Розробка критеріїв міцності тривимірно армованих полімерних волокнистих композиційних матеріалів

Мета проекту: 

Розробка методики оцінки міцності тривимірне армованих полімерних волокнистих композиційних матеріалів при складному напруженому стані.

Розробка методів математичного моделювання поведінки нових та композиційних матеріалів для оцінки ресурсу та прогнозування надійності елементів конструкцій

Мета проекту:

Розробка розрахункових методів прогнозування надійності та аналізу конструкційної міцності нових та композитних матеріалів, а також у визначенні на основі запропонованих підходів закономірностей впливу деградаційних процесів, що викликані втомою, повзучістю, корозією та старінням таких матеріалів, на ресурс елементів машинобудівних конструкцій в умовах експлуатації.

Термін виконання: з 01.10.2017 по 30.09.2020.

Розробка математичних моделей та методів розв'язання нелінійних задач динаміки та міцності конструкцій із гомогенних та композиційних матеріалів

Мета проекту:

Створення теорії і методів дослідження й аналізу: процесів пружно-пластичного деформування, повзучості та накопичення незворотних пошкоджень при статичному та циклічному навантаженні анізотропних тіл. Розробка теоретичних основ та методів  аналізу зв’язаних процесів пружно-пластичного деформування елементів конструкцій при взаємодії з електромагнітними полями. Створення узагальнюючого підходу до моделювання динамічної поведінки роторів турбомашин з магнітними підшипниками різних типів. Розробка методів розрахунку композитних елементів конструкцій для аерокосмічної промисловості з метою підвищення їх міцності, динамічної стійкості і зниження маси.

Науковий керівник НДР:

д-р техн. наук, проф.  Г.І. Львов