141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

                        

 

 

 

Кваліфікаційний рівень “МАГІСТР

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ: