Вітаємо з успішним захистом дисертації!

Колектив кафедри щиро вітає старшого викладача Пікалову Валентину Валеріївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  за спеціальністю 13.00.10 – «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»  і бажає подальших успіхів і досягнень у науково-педагогічній діяльності.

Захист дисертації з теми “Використання пакету GeoGebra як інструмента реалізації концепції STEM-освіти у процесі підготовки майбутніх учителів математики» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук звідбувся у державного закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

Пакет GeoGebra є одним із найбільш поширених засобів навчання математики, що широко використовується у закладах загальної середньої та вищої освіти. За 20 років він еволюціонував від системи динамічної геометрії навчального призначення до дослідницької екосистеми для підтримки STEM-освіти.  Виконана робота не просто на часі – вона є як узагальнювальною, так і випереджальною. План заходів щодо реалізації Концепції розвитку STEM-освіти до 2027 року передбачає протягом 2021-2025 років здійснити дослідження та підготувати рекомендації з використанням методик STEM-освіти в закладах освіти, тому дисертація В. В. Пікалової є першою ластівкою розроблення і впровадження сучасних методик навчання природничо-математичних предметів на основі трансдисциплінарного підходу. Результати дисертаційного дослідження вже активно застосовуються  у реалізації проектного навчання на кафедрі КМАД. Наукова робота В.В.Пікалової є актуальним і своєчасним внеском у розвиток науки та освіти.

 

One Response to Вітаємо з успішним захистом дисертації!

  1. Denys :

    Вітаємо і бажаємо подальших успіхів у науковій та викладацьцій діяльності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *