Новини


18-19 листопада 2022 р. пройшла ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі».

5 травня 2022 р. відбувся міжнародний науково-методичний семінар «Організація та функціонування Е-освіти в умовах викликів та ризиків у сучасному глобалізованому світі».


Співробітники кафедри філософії ознайомилися з розпорядженням НТУ “ХПІ” №8 від 11.02.2022 р. та листом Національного aгентства з питань запобігання корупції №120-03/5088-22 від 02.02.2022 р., отримали рекомендацию ознайомитись з навчальним курсом «6 кроків до доброчесності: від теopiї до практики». Отримана інформація буде застосована для  забезпечення прозорого й доброчесного освітнього сeредовища, нетерпимого до проявів корупції, формування громадянської культури, усвідомленої потреби в дотриманні вимог чинного законодавства, нетерпимості до їх порушення.


Проф. кафедри філософії НТУ «ХПІ» І.В. Владленова прийняла участь у Міжнародній конференції, яка була організована кафедрою філософії (Школа гуманітарних наук) Стенфордського університету «Legal Tech and the Future of Civil Justice».

На цій конференції в контексті гуманітарних проблем права розглядалося, як цифрові технології змінюють систему цивільного судочинства. Учасники дискусії пропанували футуристичні концепції щодо «робото-юристів» та «робото-суддів» у робототехнічному майбутньому.

Дуже цікаво розповіли, якою буде професія юриста в майбутньому, та які проблеми будуть в юридичній науці з точки зору філософських аспектів. Яким є сучасний стан юридичних технологій і як він буде змінюватися? Як нові цифрові технології можуть розширити доступ до правосуддя для осіб з низьким та середнім рівнем доходу? Які аспекти судової адміністрації, особливо інфраструктуру даних та доступність, потрібно змінити, щоб сприяти чесному та відповідальному розвитку правових технологій? Дискусія навколо кожного з цих питань, яка вже була гострою, прискорюється у світлі глибоких порушень пандемії COVID-19.

Конференція проводилася 10, 17, 24 лютого та 3 березня 2021 року. Новий цікавий досвід з цієї дискусії буде залучено до оновлення програми спецкурсу для аспірантів «Філософія політики та права».Викладачі кафедри філософії НТУ «ХПІ» прийняли участь у Міжнародній конференції з 1-го по 5 лютого 2021 року в рамках програми «Дослідження сучасної України» (TCUP) Українського наукового інституту Гарвардського університету «Чому Україна вибрала демократію?» Пандемія коронавірусу змусила провести цей захід у дистанційному форматі.

В центрі уваги науковців цієї дискусії: українська демократія – її минуле, сучасне й майбутнє, дослідження соціальних трансформацій, які відбуваються в Україні. Головним промовцем конференції був д-р Френсіс Фукуяма, відомий американський політолог та економіст, директор Центру міжнародної політики імені Форда Дорсі Мастерса при Стенфордському університеті (США).

Цікавий та корисний досвід цієї конференції буде залучено для оновлення програми спецкурсу для аспірантів, яку читає проф. І.В. Владленова «Українська філософія: традиції та новації».З метою вдосконалення наукової роботи аспірантів та студентів створено «Наукове товариство аспірантів та студентів» кафедри філософії.
Задачі:
– залучення студентів НТУ «ХПІ» до наукової роботи кафедри в рамках науково-дослідної теми як майбутніх аспірантів;
– формування міцного зворотного зв’язку між аспірантами та викладачами кафедри філософії і науковими керівниками;
– проведення опитувань, моніторинг  наукової діяльності, залучення до міжнародних проектів.


Підготовка докторів філософії зі спеціальності 033 «Філософія»  передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних наукових проблем у галузі 03«Гуманітарні науки» та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Порядок прийому до аспірантури (натисніть)
Документи для вступу до аспірантури (натисніть)
Програма вступних випробувань (натисніть)