60 років кафедрі філософії

Кафедра не тільки важливий структурний елемент університету. Це його «живе серце», основа, ядро, центр навчально-виховної роботи у вузі. Кафедра, як і будь-який соціальний організм, має своє народження, свою історію, свої ювілеї. Такий ювілей зустрічає і кафедра філософії НТУ «ХПІ». 20 квітня 2017 р. їй виповнилося 60 років. У цей день ми згадуємо всіх її завідувачів, які вели, направляли, визначали стратегію виходячи з духу епохи, вирішували проблеми, здобували перемоги. Ми віддаємо шану багатьом поколінням викладачів, чий напружений духовний пошук  дозволяв завоювати любов і увагу студентів в технічному вузі. Ми з вдячністю згадуємо інженерів і лаборантів, завдяки зусиллям яких кафедра працювала стабільно, була «другою рідною домівкою».
Створена у важкий повоєнний час, вона не тільки вирішувала своє головне завдання – розвиток інтелекту, удосконалення стилю мислення майбутніх флагманів вітчизняної економіки. Вона зміцнювала дух і віру майбутніх фахівців в себе, у свої сили, у здатність подолати, вирішити поставлені часом завдання. Кафедра і в наш складний та суперечливий час соціальних трансформацій спрямована на людину, його проблеми і надії, формує духовну стійкість, відкритість світу, позитивне мислення, спрагу пізнання. Стратегічний напрям кафедри – дослідження філософських проблем, науки, техніки, освіти.
Свій ювілейний рік кафедра ознаменувала сходженням до нового рівня – вона стала готувати своїх аспірантів, частка докторів наук склала третину професорсько-викладацького складу. Зростає якість наукових досліджень, удосконалюється методична майстерність, розширюється спектр позааудиторної роботи зі студентами. До традиційного семінару зі студентами, який кафедра ініціативно проводить двічі на рік і збирає студентів різних вузів, додався й щорічний семінар, який кафедра традиційно проводить в міжнародний день філософа. Цього року такий форум буде присвячений 60-річному ювілею кафедри.
Навесні людям властиво мріяти. Така мрія є і у нас – вийти на якісно новий рівень розвитку, розвивати міжнародні зв’язки, активізувати свою діяльність в європейському освітньому просторі. 60 років стосовно віку людини – це період досягнення мудрості, що для кафедри має не тільки символічне значення, бо термін «філософія» і перекладається як «любов до мудрості». Це важливий рубіж в інтелектуальному розвитку, в досягненні майстерності у різних сферах педагогічної діяльності. Свій шістдесятирічний ювілей кафедра зустрічає як ніколи дружньою та згуртованою, націленої на творчий пошук. Сьогодні, згадуючи всіх, хто створював і зміцнював кафедру, ми вітаємо всіх і говоримо традиційне: «З Днем народження, кафедра! Нових тобі перемог і звершень»!

За дорученням колег, старший викладач В.І. Міщенко