Студентський філософський гурток

На базі кафедри філософії створено філософський гурток (протокол №14 від 22.06.20221р.).
Керівник: доц. Смоляга М.В.

Метою діяльності наукового філософського гуртка є створення умов для реалізації найбільш здібними студентами свого творчого потенціалу, популяризація філософських знань серед студентів, розвиток у молоді критичного мислення, формування навичок самостійного розв’язання світоглядних проблем, здатності до протистояння негативним зовнішнім впливам.

Основні завдання гуртка:

  • залучення студентів до наукової роботи у галузі філософії, до участі у студентських олімпіадах та конференціях;
  • популяризація актуальних ідей сучасного філософського знання;
  • закріплення та поглиблення знань, здобутих студентами на лекціях та семінарах;
  • сприяння самостійній роботі студентів;
  • створення додаткових умов для реалізації індивідуального підходу до студентів;
  • виховання  молоді в дусі патріотизму.

Робота студентського філософського гуртка:

23 вересня 2021 р.
Тема: «Як я розумію сутність і призначення філософії».

23 жовтня  2021 р.
Тема: «Філософія про устрій світу».

9 грудня  2021 р.
Тема: «Проблема буття у сучасній філософії».