Корисна інформація

ГРАНТИ

Гранти ‒ це грошові або інші засоби, що передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, розробки законопроєктів, підготовки кадрів та інших цілей на умовах, передбачених грантодавцем. Гранти також надаються  для навчання або стажування, поїздки, тощо.

Список грантових проектів

https://www.science-community.org/uk/grants/by-country/Ukraine ‒ Загальний перелік грантів України та конкурси України усіх типів та видів.
https://houseofeurope.org.ua/grant/individual-project-grants ‒ гранти на персональні проекти | «House of Europe».
https://www.irf.ua/grants/contests/  ‒ Міжнародний фонд «Відродження».
https://www.postgraduatefunding.com/search/results?los=1&sids=61 ‒ Грантові проекти для навчання філософів.
https://www.postgraduatefunding.com/award-172  ‒ дослідження в галузі філософії релігії
Center for Philosophy of Religion’s Visiting Graduate Fellowship
Awarded by University of Notre Dame
https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions/philosophy-theology ‒Грантовий фонд  Джона Темплтона.
https://www.templeton.org/grants/grant-database   база даних гранту Джона Темплтона.
https://philosophy.uchicago.edu/undergraduate/grants-philosophers ‒ гранти для філософів у Прінстонському університеті.
https://www.grants.gov/  ‒ федеральні американські програми.
https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html ‒ американська пошукова система грантів.

Форми міжнародної академічної мобільності

– навчання за програмами академічної мобільності;
– ступенева мобільність: навчання в закордонному ЗВО, що підтверджується документом;
– кредитна мобільність: навчання в закордонному ЗВО з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (надалі – ЄКТС) та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані Університетом.
– мовне стажування;
– освітньо-наукове стажування.

Актуальні програми міжнародної академічної мобільності на сайте Відділу міжнародних зв’язків  НТУ «ХПІ»
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/mizhnarodni-zv-yazki/viddil-mizhnarodnih-zv-yazkiv/

Додатковий конкурс кандидатів для участі у програмі міжнародної мобільності Erasmus+ для проведення стажування в Новосадському університеті, Сербія
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/oms/uk/2021/10/29/ogolosheno-dodatkovyj-konkurs-kandydativ-dlya-uchasti-u-programi-mizhnarodnoyi-mobilnosti-erasmus-dlya-provedennya-stazhuvannya-v-novosadskomu-universyteti-serbiya/

Перелік актуальних міжнародних конференцій в Україні

https://www.onaft.edu.ua/download/perelik_provedennya_naukovyh_konferentsij.pdf

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»:

1. Статут Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

2. Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

3. Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

4. Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

5. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

6. Положення про репозитарій «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

7. Положення про Електронний репозитарій кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Усі документи можна знайти за посиланням:
http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/

Нормативні документи Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»  (Бібліотека НТУ «ХПІ»)
http://library.kpi.kharkov.ua/en/node/8514.

БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ

Бібліотечні ресурси НТУ «ХПІ»
http://library.kpi.kharkov.ua/en/resursu

Міжнародні ресурси
https://www.sciencedirect.com/
https://link.springer.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.eurekaselect.com/alldiseases

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди
Корисні ресурси на сайте:
http://www.filosof.com.ua/links.htm
Семіотичний аналіз явищ культури: монографія, 2021.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Наукові фахові видання
Фахові видання з філософії
Філософський факультет Оксвордського університету
Підкасти з історії філософії Оксвордського універститету
 Конференція «Глобальна філософія релігії» 2022 у Бірмінгемському університеті в червні 2022 року