Штат кафедри


Тарароєв Яків Володимирович google scholar
Посада: професор, зав. кафедрою
Базова освіта: Харківський державний університет, 1996 р., спеціальність – астроном, кваліфікація – астроном, фізик.
Науковий ступінь: Д. філос. н., 09.00.09 – філософія науки, тема дисертації: «Онтологічні заходи сучасної фізики та космології»; диплом доктора наук ДД  №008640 від 6.10.2010.
Наукове звання: Професор кафедри філософії, атестат професора 12ПР №008298  від 30.11.2012.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання); «Сучасні філософські проблеми наукового пізнання» для підготовки магістрів всіх спеціальностей; «Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для аспірантів.
email: yakiv.tararoiev@khpi.edu.ua


Владленова Іліана Вікторівна google scholar
Посада: професор
Базова освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2002, спеціальність – астрономія, кваліфікація – астроном, фізик.
Науковий ступінь: Д. філос. н., 09.00.09 – філософія науки, тема дисертації: «Стратегії трансформації основ сучасної науки»; диплом доктора наук ДД  №003003 від 14.02.2014.
Наукове звання: Доцент кафедри філософії, атестат доцента 12ДЦ  № 027932 від 14.04.2011.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання); «Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для аспірантів.
email:iliana.vladlenova@khpi.edu.ua


Дольська Ольга Олексіївна google scholar
Посада: професор
Базова освіта: Харківський державний університет, 1993, спеціальність – російська мова та література, кваліфікація – філолог, викладач російської мови та літератури.
Науковий ступінь: Д. філос. н., 09.00.10 – філософія освіти, тема дисертації: «Трансформації раціональності в полі освіти»; диплом доктор наук ДД  №008838 від 10.11.2010.
Наукове звання: Професор кафедри філософії, атестат професора 12ПР №008181 від 26.10.2012.
Навчальні дисципліни:«Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання);  «Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для аспірантів.
email:olha.dolska@khpi.edu.ua


Годзь Наталя Борисівна google scholar
Посада:професор
Базова освіта: Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди  1992, спеціальність – біологія і хімія, кваліфікація – вчитель біології та хімії. Харківський державний університет 1994, спеціальність – психологія, кваліфікація – психолог.
Науковий ступінь: Д. філос. н., 09.00.09 – філософія науки, тема дисертації: «Філософські підстави екологічної футурології»; диплом доктора наук ДД №009152 від 15.10.2019 р.
Наукове звання: Доцент кафедри філософії, атестат доцента 12 ДЦ №017758 від 21.06.2007 р.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання); «Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для аспірантів.
email:nataliia.hodz@khpi.edu.ua


Городиська Ольга Миколаївна google scholar
Посада: доцент
Базова освіта: Харківський національний університет, 1997, спеціальність – історія, кваліфікація – історик, викладач суспільно-політичних дисциплін; Інститут післядипломної освіти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, 2011, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти, мова та література (англійська), кваліфікація – викладач англійської мови.
Науковий ступінь: Канд. філос. н., 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури, тема дисертації: «Божевілля: культурно-символічні модуси»; диплом кандидата наук ДК №020946 від 12.11.2003.
Наукове звання: Доцент кафедри філософії, атестат доцента 12ДЦ № 016910 від 19.04.2007.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання);  «Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для аспірантів.
email:olha.horodyska@khpi.edu.ua

Смоляга Марина Віталіївна google scholar
Посада: доцент
Базова освіта: Харківський державний університет,, спеціальність – історія, кваліфікація – історик, викладач історії.
Науковий ступінь: Канд. філос. н.,  09.00.01 – діалектика та теорія пізнання, 17.00.08 – теорія та історія культури, тема дисертації: «Філософія В. Соловйова в контексті пошуків сучасної концепції цілісності», 26.09.1995 р.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання).
email:maryna.smoliaha@khpi.edu.ua


Дишкант Тетяна Миколаївна google scholar
Посада: доцент
Базова освіта: Харківський державний університет, 1993 р., спеціальність – фізика, кваліфікація – викладач фізики.
Науковий ступінь: Канд. філос. н.; спеціальність –  онтологія, гносеологія, феноменологія; диплом кандидата наук ДК №031446 від 15.12.2005.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання).
email:tetiana.dyshkant@khpi.edu.ua


Міщенко Віктор Іванович google scholar
Посада: ст. викладач
Базова освіта: Філософське відділення Педагогічного факультету Військово-педагогічної академії, 1998 р., спеціальність – військово-педагогічна, суспільні науки, кваліфікація – офіцер з вищою військовою освітою, викладач філософії.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання).
email:viktor.mishchenko@khpi.edu.ua


Єрмоловський Микола Анатолійович  google scholar
Посада: професор
Базова освіта: Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, 1965, спеціальність – математичні та лічильно-обчислювальні прилади і пристосування, кваліфікація – інженер-електрик.
Науковий ступінь: Канд. філос. н.,  09.00.08 -філософські питання природознавства, диплом кандидата наук МФС № 005076, 1973 р.
Наукове звання: Доцент кафедри філософії, атестат доцента ДЦ № 034672, 1980р.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання); «Сучасні філософські проблеми наукового пізнання» для підготовки магістрів всіх спеціальностей; «Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для аспірантів.
email:mykola.yermolovskyi@khpi.edu.ua


Глущенко Євгеній Вячеславович google scholar
Посада: асистент
Базова освіта: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2018р., спеціальність – філософія, кваліфікація – філософ.
Навчальні дисципліни: «Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання).
email:yevhenii.hlushchenko@khpi.edu.ua