Студентське життя

З 2007 р. кафедра філософії  проводить  міжвузівський семінар студентів та аспірантів «Філософська проблема людини та сенс її існування».  Куратором проекту є професор Годзь Н.Б.

Наші постійні гості – це студенти та аспіранти з  більшості університетів м.Харкова  – Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного медичного університету, НУ «Юридична академія імені Ярослава Мудрого», Національного фармацевтичного університету, Української державної академії залізничного транспорту, Державної Аграрної академії. У семінари також брали участь доповідачі з інших міст України –  Полтави, Острогу та інших. При підготовці та проведенні цього заходу ми плідно співпрацюємо з колективом науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».

Також на протязі багатьох років викладачі кафедри (професор Дольська О.О., професор Годзь Н.Б., ст. викладач Міщенко В.І. та інші)  проводять екскурсії зі студентами – оглядові  по м. Харкову та області;  тематичні:  «До харківського анатомічного музею», «Філософія природи», «Філософія міста». «Простір у місті та людина», «Філософія музики».