Педагогічний експеримент

Як з’єднати теорію з практикою? Як позбавитися від прокляття сучасної педагогіки, що дає відірвані від життя формули, які немов “повисають в повітрі” без бачення студентом шляхів застосування, а тому і без сенсу, поза істинним знанням. Вирішення цієї проблеми багатоаспектне, воно і в характері викладання лекційного матеріалу, і в живій дискусії на семінарі, і в умінні студента відокремити безлику інформацію від ідей.

Один із способів вирішення цієї проблеми реалізується старшим викладачем кафедри філософії Міщенко В.І. у вигляді філософського практикуму. Тут вивчення наукової картини світу логічно пов’язане з походом в планетарій, де за допомогою телескопа можна доторкнутися до таємниць космосу.

Завершальною формою практикуму є вивчення сенсу людського буття і зв’язок цієї теми з реальними досягненнями випускників нашого вузу. Тут з’єднання теорії і практики дозволяє добитися особливого синергетичного ефекту, де ціле більше ніж його складові частини.

Ця форма зайняття, що проводиться на завершення курсу філософії при активній допомозі і участі співробітників музею нашого університету, викликає непідробний інтерес студентів та відповідає вимогам сучасної педагогічної думки.