Вступнику

ЗАПРОШУЄ

вступників на очну та заочну форми навчання на

БЮДЖЕТНІЙ та контрактній основі

з галузі знань:

17 – ЕЛЕКТРОНІКА, АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ

зі спеціальності:

174 – АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА

За кокурсною пропозицією (освітня програма):

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ

 

Комп’ютерно-інтегровані технології або виробництва – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі компю’терної та мікропроцесорної техніки.

Ти будеш вивчати:

 • основи робототехніки
 • сучасні технології програмування, об’єктно-орієнтоване програмування
 • комп’ютерно-інтегровані технології (пакети прикладних програм MatLAB та ін.)
 • системи автоматизованого проектування (пакети прикладних програм для виконання креслень:   AutoCAD та ін.)
 • комп’ютерне моделювання процесів та систем керування
 • комп’ютерні та промислові мережі
 • алгоритмізація та програмування автоматизованих систем керування
 • програмне забезпечення промислових контролерів (SIEMENS, VIPА, FESTO, АКУТЕК)
 • технологічні мови програмування IL, ST, FBD, LD та SFС згідно  стандарту IEC61131-3
 • енергозаощадні та природоохоронні системи
 • бази  даних

Ти зможешь працювати:

 • Інженером-програмістом АСУТП;
 • Техніком-програмістом (промислова автоматизація);
 • Аналітиком програмних комплексів і комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • Спеціалістом з комп’ютерних систем управління, автоматики та обробки інформації (IndustrialEngineer, Qualityengineer, ProductionPlanner і ін.

Кафедра є базою підготовки кадрів для компанії ОВЕН, яка є розробником засобів та систем управління, промислових контролерів та програмного забезпечення.

Кафедрою створена технічна лабораторія на базі мікропроцесорної техніки SIEMENS, VIPA, FESTO, АКУТЕК, де проходять навчання, як студенти, так і співробітники відділів КВП і АСУТП фірм та підприємств України.

Leave a Comment