Освітні програми, навчальні плани та силабуси

ОПП 174 Бакалаври (2023)
ОПП 151 Бакалаври (2022) ОПП 174 Магістри

Загальна характеристика освітньої програми:

Галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Назва освітньої програми: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рівень підготовки: перший (бакалаврський)
Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Строк навчання: 4 роки (3 роки 10 місяців)

Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Освітньо-професійна програма  “Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування” – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”
Навчальний план 2023 – спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”

Контроль якості освітнього процесу:
Результати опитування щодо якості освітнього процесувесняний семестр 2023
Результати опитування щодо якості освітнього процесуосінній семестр 2023

Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Загальна підготовка (ЗП)
ЗП01 Іноземна мова 12,0 PDF
ЗП02 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 PDF
ЗП03 Історія та культура України 4,0 PDF
ЗП04 Вища математика 18,0 PDF
ЗП05 Загальна фізика 13,0 PDF
ЗП06 Екологія 3,0 PDF
ЗП07 Філософія 3,0 PDF
ЗП08 Правознавство 3,0 PDF
ЗП09 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 PDF1
PDF2
ЗП10 Історія науки і техніки 3,0 PDF
ЗП11 Фізичне виховання 12,0 PDF
2. Спеціальна (фахова) підготовка (СП)
СП01 Нарисна геометрія та інженерна графіка 5,0 PDF
СП02 Програмування 9,0 PDF
СП03 Алгоритми та структури даних 5,0 PDF
СП04 Електротехніка та електромеханіка 5,0 PDF
СП05 Метрологія і основи вимірювань 6,0 PDF
СП06 Теорія ймовірностей 4,0 PDF
СП07 Теорія інформації 4,0 PDF
СП08 Основи електроніки 5,0 PDF
СП09 Теорія автоматичного керування 9,0 PDF
СП10 Основи проектування систем автоматизації 5,0 PDF
СП11 Надійність і діагностування систем автоматизації 3,0 PDF
СП12 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 PDF
СП13 Технічні засоби автоматизації 6,0 PDF
СП14 Програмне забезпечення промислових контролерів 5,0 PDF
СП15 Організація баз даних 5,0 PDF

Вибіркові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за освітніми траєкторіями:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Освітня траєкторія “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”
ВП1.01 Теорія цифрових автоматів 4,0 Сайт
PDF
ВП1.02 Основи збору, обробки і передачі інформації 5,0 Сайт
PDF
ВП1.03 Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка 5,0 Сайт
PDF
ВП1.04 Системи та мережі передачі даних 4,0 Сайт
PDF
ВП1.05 Цифрова обробка сигналів 5,0 Сайт
PDF
ВП1.06 Конструювання та технологія виробництва систем автоматики 4,0 Сайт
PDF
ВП1.07 Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем 4,0 Сайт
PDF
ВП1.08 Елементи і пристрої автоматики і систем керування 5,0 Сайт
PDF
2. Освітня траєкторія “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування”
ВП2.01 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв 9,0 PDF
ВП2.02 Прикладне програмне забезпечення 5,0 PDF
ВП2.03 Енергозберігаючі та природоохоронні системи 4,0 PDF
ВП2.04 Комп’ютерне моделювання процесів і систем 5,0 PDF
ВП2.05 Математичні методи оптимізації 3,0 PDF
ВП2.06 Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації 3,0 PDF
ВП2.07 Автоматизація технологічних процесів і виробництв 4,0 PDF
ВП2.08 Основи систем автоматизованого проектування (САПР) 3,0 PDF

Слоти для дисциплін вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ДВВ ПП) з окремого каталогу дисциплін:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Контроль
ВК1 ДВВ ПП “Прикладне програмування” 8,0 Екзамен
ВК2 ДВВ ПП “Спеціалізоване” 4,0 Екзамен
ВК3 ДВВ ПП “Аналіз та моделювання об’єктів та процесів” 4,0 Екзамен
ВК4 ДВВ ПП “Економічний напрям” 3,0 Залік

Каталог дисциплін для вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ВВП):

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
ВВП01 Програмні засоби систем керування 4,0 Сайт
ВВП02 Об’єктно-орієнтоване програмування 4,0 PDF
ВВП03 Людино-машинний інтерфейс 4,0 PDF
ВВП04 Комп’ютерна графіка 4,0 Сайт
ВВП05 Комп’ютерно-інтегровані технології 4,0 PDF
ВВП06 Прикладне програмування на Python 4,0 Сайт
ВВП07 Теорія електричних та магнітних кіл 4,0 Сайт
ВВП08 Технологічні вимірювання та прилади 4,0 PDF
ВВП09 Чисельні методи 4,0 Сайт
ВВП10 Мікропроцесорні засоби автоматики 4,0 Сайт
ВВП11 Технологічні системи і комплекси 4,0 PDF
ВВП12 Криптографічні засоби в інформаційно-комп’ютерних системах 4,0 Сайт
ВВП13 Управління економічною безпекою підприємництва 3,0 PDF
ВВП14 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід 3,0 PDF
ВВП15 Економіка інтелектуального бізнесу 3,0 Сайт

м