Академічна доброчесність — сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання і проведення наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, йдеться в «Законі України про освіту».

Академічна доброчесність покликана боротися з різними видами плагіату; фабрикацією і фальсифікацією результатів наукових досліджень; обманом, списуванням, хабарництвом тощо.

У спільноті українських науковців поняття «академічна доброчесність» набуло широкого поширення в 2016 році, завдяки проекту, який ініційований Американською радою з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти і науки України та профільним Комітетом Верховної Ради України. Основна мета — популяризація серед наукової спільноти норм академічної доброчесності, що спрямовані на якісну трансформацію української освітньої системи.

В НТУ «ХПІ» створено нормативну базу із забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності вишу. Її базовими документами є: «Кодекс етики академічних взаємовідносин та доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», «Опис системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти», «Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та ін. Вони створені з урахуванням норм чинного законодавства України та спрямовані на запобігання та перешкоджання проявів академічної недоброчесності. https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2021/10/21/hpi-akademichna-dobrochesnist/

Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»