Міжнародна діяльність

Одним із приорітетних напрямків діяльності кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу є налагодження та розвиток взаємодії з провідними навчальними закладами Європейського союзу.
Основною метою такої взаємодії є:
⋅ забезпечення можливості стажування студентів і викладачів кафедри у провідних навчальних закладах Євросоюзу;
⋅ підвищення якості освітніх послуг;
⋅ покращення матеріально-технологічної бази кафедри.


Угода про співробітництво за програмою Erasmus KA1 з Ризьким Технічним Університетом, Латвія

IIA RTU -NTU KhPI signed