Вступ на 1 курс (бакалавр)

ТЕРМІН НАВЧАННЯ-3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

Конкурсна пропозиція (освітня програма):

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

за спеціалізацією:

151. 02 – Комп’ютерно-інтегровані виробництва і прикладне програмування

Для вступу на бакалаврат на місця за кошти бюджету та на контракт для кон’юнктурних спеціальностей враховуватимуться результати НМТ.

Подання документів і підтвердження місця навчання здійснюватиметься через інтернет.

🗓 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВСТУПУ НА БАКАЛАВРА:

💻 Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

🏃 Проведення творчих конкурсів – з 1 до 18 липня (бюджет+контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт).

✍️ Подання заяв для вступу – з 29 липня до:

  • 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (які складатимуться з 9 до 16 серпня);
  • 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 1 до 18 липня.

📊 Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня.

📑 Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – 2 вересня до 18:00.

🏛 Зарахування:

  • бюджет – 5 вересня.
  • контракт – визначають правилами прийому закладу, але не пізніше 30 вересня.
  • Переведення на вакантні місця – до 19 вересня.

⚠️Буде збережена можливість скористатись спеціальними умовами конкурсного відбору для деяких категорій вступників, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій, детальні механізми вступу для них буде доопрацьовано впродовж травня-червня

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за такою формулою:

Конкурсний бал = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) +ОУ;

де П1, П2, П3 оцінки з першого, другого та третього предметів. ТК оцінка творчого конкурсу; ОУ бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. (Спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології надається особлива підтримка).

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,07 для конкурсних пропозицій НТУ «ХПІ»;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 в інших випадках;

Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 визначені для кожної спеціальності.

Для спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології визначені такі коефіцієнти:

К1 (укр. мова)-0,2;

К2 (другий ЗНО)-0,5;

К3 (третій ЗНО)-0,2;

Коефіцієнт атестату-0,1.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

Галузевий коефіцієнт-1,02 (за умови 1 або 2 пріоритету);

Регіональний коефіцієнт-1,07;

 

Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2022 році

Правила прийому до НТУ “ХПІ” в 2022 році
Для вступу на бакалаврат у 2022 році передбачено проведення національного мультипредметного тестування (НМТ)
Нова термінологія вступної кампанії 2022 року
Графік НМТ 2022 року затверджено!
Відповіді на гострі запитання абітурієнтів та інтерв’ю з ректором Євгеном Соколом на телемарафоні «Суспільне. Спротив»