Історія

01.09.1964 р в Харківському Політехнічному інституті за ініціативою Героя Соціалістичної Праці, академіка Атрощенко Василя Івановича – проректора ХПІ і проф., д.т.н. Гончаренко Григорія Костянтиновича – завідувача кафедри загальної хімічної технології, процесів і апаратів була організована кафедра Автоматизації хімічних виробництв. Організаторами кафедри були проф. д.т.н. Єфімов В.Т. і проф., к.т.н. Литвиненко І.І.

27 років кафедрою керував проф., д.т.н. Єфімов В’ячеслав Тихонович, 22 роки кафедру очолював проф., д.т.н. Тошинський В.І., з 2013-2023 рр. кафедрою завідував проф., д.т.н. Подустов М.О., а з вересня 2023 року кафедру очолив доц., к.т.н. Дзевочко О.М.

За більш ніж 60-річну історію кафедри випущено понад 2000 фахівців в області автоматизацій технологічних процесів (в тому числі 60 осіб для зарубіжних країн). Підготовлено 12 докторів і понад 50 кандидатів технічних наук. За розробками кафедри опубліковано 8 монографій, понад 2500 статей, отримано понад 100 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.

Серед випускників кафедри найбільших творчих успіхів досягли Лауреати Державних премій Молчанов В.І., Обозний Н.П., Карапетян В.Н., Кривоносов В.М., директора найбільших наукових інститутів і промислових підприємств Кисіль І.А., Молчанов В.І., Притика Г.В., Малєєв О.І., Михайлов В.С., завідувачі кафедрами професора Бірюков Ю.В., Березуцький В.В., Назарян М.М., Тошинський В.І., Подустов М.О., Худолей Г.М.

Кафедра була базовою по реалізації двох Європейських проектів IB JEP-10319 “Післявузівська підготовка інженерів” і IB JEP-21115 “Створення системи підвищення кваліфікації фахівців муніципальних служб в Україні”. В рамках цих проектів на кафедрі був створений Регіональний центр економічного менеджменту. Як зарубіжних партнерів в проектах приймали участь професори Ліонської Вищої інженерної школи, Ліонського Університету Клода Бернара, Барселонського Автономного Університету і Гранадського Університету (Іспанія).

Кафедрою проводиться велика науково-дослідна робота по створення автоматизованих енергозберігаючих та екологічно орієнтованих технологічних комплексів.

Фундаментальні наукові роботи проводяться в рамках програми Міністерства освіти і науки за проектом «Математичне моделювання енергозберігаючих процесів як основа екологічно орієнтованих і природоохоронних технологій». Ці роботи знайшли міжнародне визнання і виконувалися спільно з провідними університетами США, Європи – з Манчестерським технологічним інститутом (Великобританія) за програмою INTAS, а також з Айовським Університетом (США) за програмою USTC.

Прикладні науково-дослідні роботи, що виконуються кафедрою, пов’язані з розробкою автоматизованих технологічних систем і комплексів з застосуванням сучасних засобів автоматизації, мікропроцесорної та комп’ютерної техніки на замовлення ВАТ “Кримський содовий завод”, НВО “ФЕД”, ВАТ “Сумихімпром”, “НИОХИМ”, АТ “Оргхім” м Сєвєродонецьк.

З 2004 р. кафедра готувала фахівців і магістрів за двома спеціальностями – «Автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». У навчальному процесі та наукових дослідженнях брали та беруть участь учні та послідовники наукової школи академіка В.І. Атрощенко – проф. Литвиненко І.І., проф. Печенко Т.І., проф. Бабіченко А.К., 8 кандидатів технічних наук.

Кафедра бере участь в організації щорічних міжнародних конференцій і регулярно представляє свої наукові досягнення на міжнародних виставках.

За останні роки на кафедрі створені дві нові навчальні лабораторії “Комп’ютерно – інтегровані технології” і “Прилади і системи екологічного моніторингу”, на базі яких створено Всеукраїнську навчальний центр з перепідготовки фахівців промислових підприємств в області автоматизації технологічних процесів.

У різні періоди часу, видатні українські учені робили визначальний вплив на розвиток нашої кафедри:

 

 

182px-Atroshenko_VI

Атрощенко Василь Іванович – ініціатор створення кафедри Автоматизації хімічних виробництв. Всесвітньо відомий учений в області технології неорганічних речовин, Герой Соціалістичної праці, лауреат премії миру, лауреат Державної премії, акдемик Української Академії Наук, професор, доктор технічних наук, завідувач кафедрою “Технології неорганічних речовин” з 1937 по 1986 р.р. Під його керівництвом на кафедрі “Технології неорганічних вещест” в 1957 році почата підготовка фахівців з автоматизації.
 

n23(11)(2)

Єфімов Вячеслав Тихонович – професор, доктор технічних наук, учень академіка Атрощенко В.І. Тривалий час очолював кафедру АХВ. Під його керівництвом в 1964 році організована кафедра АХВ і протягом 25 років проводилася підготовка інженерів по автоматизації.
 

Литвиненко

Литвиненко Ігор Іванович – професор, кандидат технічних наук, учень академіка Атрощенко В.І., заступник завідувача кафедрою АХВ, один з організаторів кафедри АХВ. Зробив величезний внесок до виховної роботи студентів кафедри.
 

Тошинский

Тошинський Володимир Ілліч – академік Української екологічної Академії Наук, професор, доктор технічних наук, учень академіка Атрощенко В.І., з 1990 р. по 2013 р. завідувач кафедрою АХВ (АХТС та ЕКМ). Під його керівництвом в НТУ «ХПІ» відкрито нові спеціальності за напрямком «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології», проводились наукові розробки в області екологічного моніторингу, оновлено технічну базу кафедри.
Подустов Михайло Олексiйовичпрофесор, доктор технічних наук, автор більш ніж 360 наукових та навчально-методичних праць, 43 підручників, 10 навчальних посібників, 42 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.  З 2013 р. по 2023 р. завідувач кафедрою АХТС та ЕКМ (АТС та ЕМ). Наукова діяльність пов’язана з вирішенням найактуальніших задач щодо систем управління в екологоорієнтованому енерго- та ресурсозаощадному виробництві поверхнево-активних речовин (ПАР): одержанням сучасних безпечних ПАР, піноутворювачів для гасіння пожеж. Розроблена ним технологія одержання ПАР за підвищеним тиском вперше вирішує задачу виключення рідких та газоподібних викидів до навколишнього природного середовища.

Leave a Comment