Учбова база

Лабораторія контрольно-вимірювальних приладів.

Лабораторія КВП і А

У лабораторії проводиться навчання засобам вимірювання і контролю технологічних процесів. Лабораторія обладнана типовими первинними перетворювачами і вторинними приладами, широко вживаними в сучасних виробництвах: засобами вимірювання витрати, тиску і рівня «Сапфір», «Сафір», «АИР», датчиками температури, пірометрами MiniTerm, Nimbus, вторинними приладами, рН-метрами.

У лабораторії проводяться заняття по курсах:

 • Основи вимірювань
 • Технологічні вимірювання і прилади
 • Технічні засоби автоматизації
 • Монтаж, ремонт і наладка пристроїв і засобів автоматизації

 

Лабораторія комп’ютерного моделювання.

Складається з двох комп’ютерних залів. У лабораторії студенти оволодівають навиками роботи на ЕОМ і використання сучасною офісною технікою, а також методам сучасних комп’ютерних технологій. Обладнана сучасною комп’ютерною технікою, принтерами, широкоформатним плоттером. Комп’ютери об’єднані в локальну мережу, яка є підмережею комп’ютерної мережі університету з виходом в Internet.

У лабораторії проводяться заняття по курсах:

 • Оптимізація і модерування технологічних процесів
 • Автоматизовані системи управління технологічними процесами
 • Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій і САПР
 • Компьютено-интегрированные технологи
 • Мережі автоматизованих систем управління

і ін.

 

Лабораторія автоматичного управління.

Лабораторія ТЗА і АСУ

У лабораторії проводиться навчання технічним засобам автоматизації, а також методам автоматизованого управління технологічними системами. Лабораторія обладнана мікропроцесорними засобами «Реміконт», «Протар», «РТЕ», «ОВЕН ПЛК», комплексом технічних засобів «Тонус», електронними регуляторами серії «КАСКАД», виконавчими механізмами МЕО, ЕСПА, пневматичними приладами «Старт», вторинними приладами і реєстраторами.

У лабораторії проводяться заняття по курсах:

 • Виконавчі механізми і регулюючі органи
 • Надійність і діагностування
 • Автоматизація безперервних і періодичних технологічних процесів
 • Технологічні системи і комплекси

 

Лабораторія екологічного контролю і моніторингу.

Екологічна лабораторія

У лабораторії проводиться навчання студентів сучасним засобам екологічного контролю і моніторингу навколишнього середовища, навчанню роботі на сучасному екологічному устаткуванні. Оснащена хемилюминесцентными, оптико-абсорбционными і іншими датчиками і приладами провідних світових фірм – Testo-350M/XL, Drager MSI-150 Compact, Drager MiniWarm, Bosh 3-250, Merck, MultiLine, OxyTop.

У лабораторії проводяться заняття по курсах:

 • Методи і прилади екологічного контролю
 • Енергозбережні і природоохоронні системи
 • Екологічна безпека