ОПП 151 Бакалаври (2022)

ОПП 174 Бакалаври (2023)
ОПП 151 Бакалаври (2022) ОПП 174 Магістри

Загальна характеристика освітньої програми:

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Назва освітньої програми: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Рівень підготовки: перший (бакалаврський)
Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Строк навчання: 4 роки (3 роки 10 місяців)

Документи для ознайомлення:
Стандарт вищої освіти – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Освітньо-професійна програма (2022) – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Сертифікат про акредитацію – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (НД № 2192168, термін дії подовжено до 1 липня 2024 року)
Навчальний план 2022 – спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”
Контроль якості освітнього процесу:
Результати опитування щодо якості освітнього процесувесняний семестр 2023
Результати опитування щодо якості освітнього процесуосінній семестр 2023

Обов’язкові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Загальна підготовка (ЗП)
ЗП01 Іноземна мова 12,0 PDF
ЗП02 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 PDF
ЗП03 Історія та культура України 4,0 PDF
ЗП04 Вища математика 18,0 PDF
ЗП05 Загальна фізика 13,0 PDF
ЗП06 Екологія 3,0 PDF
ЗП07 Філософія 3,0 PDF
ЗП08 Правознавство 3,0 PDF
ЗП109 Історія науки і техніки 3,0 PDF
ЗП10 Фізичне виховання 12,0 PDF
2. Спеціальна (фахова) підготовка (СП)
СП01 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка 5,0 PDF
СП02 Прикладна механіка 3,0 PDF
СП03 Інформатика
8,0
PDF
СП04 Інформаційні технології та програмування 5,0 PDF
СП05 Електротехніка та електромеханіка 6,0 PDF
СП06 Метрологія і основи вимірювань 6,0 PDF
СП07 Теорія ймовірностей 4,0 PDF
СП08 Теорія інформації 4,0 PDF
СП09 Електроніка і мікропроцесорна техніка 5,0 PDF
СП10 Теорія автоматичного керування 9,0 PDF
СП11 Надійність і діагностування систем автоматизації 3,0 PDF
СП12 Основи професійної безпеки та здоров’я людини 3,0 PDF
СП13 Технічні засоби автоматизації 6,0 PDF
СП14 Програмне забезпечення промислових контролерів 6,0 PDF
СП15 Організація баз даних
3,0 PDF
СП16 Основи проєктування систем автоматизації
3,0
PDF
СП17
Економіка підприємства
3,0
PDF
СП18
Виробнича практика
6,0
PDF
СП19
Преддипломна практика
6,0
PDF

Вибіркові компоненти освітньої програми “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” за освітніми траєкторіями:

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
1. Освітня траєкторія “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”
ВП1.01 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0 Сайт
PDF
ВП1.02 Теорія цифрових автоматів 4,0
Сайт
PDF
ВП1.03 Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка
3,0 Сайт
PDF
ВП1.04 Цифрова обробка сигналів
5,0 Сайт
PDF
ВП1.05 Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем
4,0 Сайт
PDF
ВП1.06 Основи збору, обробки і передачі інформації
4,0 Сайт
PDF
ВП1.07 Системи та мережі передачі даних
5,0 Сайт
PDF
2. Освітня траєкторія “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування”
ВП2.01 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика 3,0
PDF
ВП2.02 Хімія
3,0
PDF
ВП2.03 Комп’ютерне моделювання процесів і систем
6,0
PDF
ВП2.04 Математичні методи оптимізації
3,0
PDF
ВП2.05 Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації
3,0
PDF
ВП2.06 Автоматизація технологічних процесів і виробництв
3,0
PDF
ВП2.07 Основи систем автоматизованого проектування (САПР)
3,0
PDF
ВП2.08 Енергозберігаючі та природоохоронні системи
3,0
PDF

Каталог дисциплін для вільного вибору студента за професійним спрямуванням (ВВП):

Шифр Назва освітнього компоненту Кредити Силабус
ВВП01 Об’єктно-орієнтоване програмування 6,0 PDF
ВВП02 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв 1 4,0 PDF
ВВП03 Типові технологічні об’єкти і процеси виробництв 2 5,0 PDF
ВВП04 Прикладне програмне забезпечення 3,0 PDF
ВВП05 Технологічні системи та комплекси 4,0 PDF
ВВП06 Комп’ютерно-інтегровані технології 6,0 PDF
ВВП07 Теорія електричних та магнітних кіл 5,0 Сайт
PDF
ВВП08 Програмні засоби систем управліня 5,0 Сайт
PDF
ВВП09 Конструювання та технологія виробництва систем автоматики 5,0 Сайт
PDF
ВВП10 Комп’ютерна графіка 3,0 Сайт
PDF
ВВП11 Мікропроцесорні засоби автоматики 4,0 Сайт
PDF
ВВП12 Елементи і пристрої автоматики і систем керування 6,0 Сайт
PDF