Нова індексація груп

Бакалаври з нормативним терміном навчання

Бакалаври зі скороченим терміном навчання

Магістри