Кафедра

Фізики металів і напівпровідників

Кафедра займається рішенням фізичних проблем та приктичним застосуванням в галузі наукоємних технологій, систем, наноматеріалів,  створенням нових приладів, апарутури та обладнання. Здійснюється підготовка спеціаліств для дослідження фізичних обєктів, фізичних процесів та явищ, розробки технологічних процесів та створення нових технологій, матеріалів та речовин.  Найсильніший науковий колектив серед ВНЗ Харкова, та 5-й серед усіх українських за рейтингом Google Scholar8 навчальних та дослідницьких лабораторій, що вивчають провідні галузі сучасного матеріалознавсва. Плідне поєднання класичної університетської освіти з якісним прикладним технічним досвідом

МАЛИХІН Сергій Володимирович

Завідувач кафедри

            професор, доктор фізико-математичних наук

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Спеціальність 105 “Прикладна фізика і наноматеріали” — Спеціалізація “Прикладна фізика і наноматеріали для електроніки, енергетики та медицини”

Напрямки наукової діяльності

Комплексні дослідження структури і властивостей нанорозмірних тел рентгенівськими, електронно-оптичними методами. Вивчення механізмів формування, структури і фізичних властивостей тонких плівок і композицій на їх основі, зокрема нових об’єктів, таких як фуллеритом, квазікристали, сверхрешетки, нанокристали. Виявлення структурних причин непланарной магнітної анізотропії в феромагнітних плівках і в розробці методів її програмування. Створення магнітно-м’яких плівкових матеріалів, які використані для виробництва магнітних головок та інших електромагнітних пристроїв. Розробка плівкових магніторезистивну сенсорних елементів, які примененять для виявлення і вимірювання магнітних полів. Дослідження сильних магнітних полів, які генеруються високоанізотропних постійними магнітами, а також датчиків на основі наноструктурованих плівок з гігантським магнітоопором (ГМС) для вимірювання цих полів. Фізика тонких плівок, фазові і структурні перетворення в нанорозмірних плівкових композиціях. Рентгенівська оптика і мікроскопія. Термічна і радіаційна стійкість рентгенооптіческіх елементів і систем.

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

 Фізичний корпус

Контакти

Телефон: (057) 707-60-73, 

(057) 707-61-94