174

Автоматизація,

комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

“Automation describes a wide range of technologies that reduce human intervention in processes. It includes the usage of various equipment (embedded electronics), control systems, and the development of specific software that can realise multi-variable high-level algorithms.
The World Bank’s World Development Report 2019 shows evidence that in the new industries of the technology sector the human workers are being gradually displaced by automation.

«Автоматизація описує широкий спектр технологій, які зменшують втручання людини в процеси. Це включає використання різноманітного обладнання (вбудованої електроніки), систем керування та розробки спеціального програмного забезпечення, яке може реалізувати багатозмінні алгоритми високого рівня.
Звіт Світового банку про світовий розвиток за 2019 рік свідчить про те, що в нових галузях технологічного сектора люди поступово витісняються автоматизацією.» (wikipedia.org)

Бакалавр
з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

Термін навчання

4 роки / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна Заочна

Бюджетні місця
у 2022 році

0
місць

Контрактні місця
у 2022 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
19 860 грн

Навчальний план.

характеристики освітньої програми

Основний фокус освітньої програми: програма розроблена для студентів, які прагнуть стати спеціалістами в галузі автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних та комп’ютерних технологій. Студенти отримують поглиблені знання в області теорії автоматичного управління складних адаптивних систем, систем збору, обробки і передачі інформації, систем комп’ютерної діагностики та аналізу даних, програмованих контролерів і спеціалізованих мікропроцесорів, інформаційно-керуючих та розподілених систем.
Наші випускники працюють за напрямами промислової автоматики та робототехніки, цифрової обробки сигналів та зображень, систем збору та обробки великих об’ємів даних (Big Data), проектування компонент Інтернету Речей (IoT), тощо.

Структурно-логічна схема освітньої програми

Особливості програми

якісна сучасна лабораторна база з устаткуванням для проведення лабораторних робіт, самостійної науково-практичної роботи, досліджень, виконання прикладих замовлень

практична робота з використання технологічного обладнання, що надані нашими партнерами з бізнесового середовища та виробниками

широке застосування в навчальному процесі прикладного SoftWare та спеціалізованих програмних середовищ для автоматизованого проектування систем автоматики, розробки програмного забезпечення

участь у програмах міжнародного обміну, можливість стажування у міжнародних компаніях

   

Професор ПОДУСТОВ Михайло Олексійович

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Доктор технічних наук

Професор ГАПОН Анатолій Іванович

Кандидат технічних наук

 

Професор КАЧАНОВ Петро Олексійович

(гарант магістерської освітньої програми 1,9 р.)

Доктор технічних наук

Завідувач кафедри

ЗУЄВ Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук

 

Доцент ДЗЕВОЧКО Олександр Михайлович 

(гарант магістерської освітньої програми 1,4 р.)

Кандидат технічних наук

Професор КРАСНІКОВ Ігор Леонідович

Кандидат технічних наук

 

 

Професор ІВАШКО Андрій Володимирович 

Кандидат технічних наук

Доцент ЄВСІНА Наталя Олександрівна

Кандидат технічних наук

 

Доцент ЛИСАЧЕНКО Ігор Григорович

Кандидат технічних наук

Доцент ЄВСЕЄНКО Олег Миколайович 

Кандидат технічних наук

 

Старший викладач

КРАВЧЕНКО Яна Олегівна

Доктор філософії

 

 

Освітня траєкторія – Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Освітня траєкторія передбачає навчання принципам побудови та методам проектування апаратних та програмних компонентів для систем автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних та комп’ютерних технологій.

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика – це освітня траєкторія, за якою здійснюється підготовка фахівців у сфері розробки управляючих програм та управляючих комп’ютеризованих комплексів для промисловості, транспорту, енергетики, служб безпеки та ін. У сфері основних компетентностей таких фахівців – розробка ефективних програмно-апаратних управляючих комплексів на базі RISC  процесорів, сучасних мікроконтролерних та мікроелектронних компонентів.

Здобувач, що навчався за освітнєю траєкторією “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”, зможе розробляти пристрої автоматики і обчислювальної техніки на базі сучасних електронних, мікроелектронних, мікропроцесорних елементів і комплектів, засобів програмованої логіки, виконувати аналіз та пропонувати вдосконалення структури систем автоматичного управління, проводити діагностику роботи як окремих цифрових пристроїв, так і систем управління в цілому. Фахівці також отримують ґрунтовні знання та навички з організації роботи систем контролю та управління об’єктами і процесами на відстані через спеціальні канали зв’язку, використання телекомунікаційних систем та хмарних технологій. Наші студенти вивчають сучасні мови та засоби програмування на рівні, який дозволяє їм без проблем влаштовуватись до найвідоміших розробників прикладного програмного забезпечення.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика на сайті кафедри 

Освітня траєкторія – Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування

Освітня траєкторія розглядає в якості предмету вивчення комп’ютерно-інтегровані системи керування технологічними об’єктами і комплексами. Вона орієнтована на розробку як самих систем керування від нижнього до вищого рівнів а також прикладного програмного забезпечення для пристроїв  та систем, які застосовуються для керування технологічними процесами та устаткуванням у різноманітних галузях промисловості. 

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування – це  проектування систем управління під заданий технологічний процес або лінію виробництва на базі спеціалізованих компонентів, що виробляють провідні виробники засобів автоматизації (ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS, FESTO та ін.). Один із найвідповідальніших етапів – це створення прикладного програмного забезпечення, яке реалізує управляючі алгоритми та моделі об’єктів управління для промислових контролерів, що входять до комп’ютерно-інтегрованих систем управління. 

За освітнєю траєкторією  “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування” передбачена підготовка сучасних фахівців із розробки та обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення. Вона орієнтована на сучасні технології, здійснення яких неможливо без інтегрального застосування мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування окремих підсистем, використання інтелектуальних підсистем прийняття рішень на основі баз даних та знань із застосуванням сучасного програмного забезпечення. 

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування  на сайті кафедри 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання наступного (магістерського) рівня вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.

Приклади студентський дипломних робіт

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

Спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали надається особлива підтримка. Подаючи заяву з 1-м пріоритетом на цю спеціальність, Ви значно збільшуєте свої шанси на вступ на бюджет!

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

КБ = 0,5×П1 + 0,2×П2 + 0,2×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Галузевий 1,02 – для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Сільський 1,05 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти у рік вступу, що знаходяться на території сіл, для спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.