Міжнародна діяльність

Міжнародна співпраця є невід’ємною складовою діяльності Інституту, важливим засобом щодо забезпечення якості освіти та її відповідності міжнародним стандартам.

Інженерно-фізичний інститут має широкі міжнародні зв’язки з провідними іноземними навчальними закладами, науково-дослідними установами, міжнародними організаціями, фондами, які дозволяють викладачам та аспірантам здійснювати наукову діяльність та проходити стажування за кордоном. Завдяки спільній роботі кращі студенти інституту мають можливість навчатися, отримувати стипендію та проходити практику у вищих навчальних закладах країн близького й далекого зарубіжжя.

Керівництво інституту не зупиняється та продовжує прикладати зусилля на пошук нових іноземних партнерів, встановлення та розвиток міжнародного співробітництва в науковій, освітній та інших сферах.

Міжнародні партнери

  • Викладачі та аспіранти майже всіх кафедр щорічно проходять наукові та педагогічні стажування в університетах та R&D центрах за кордоном. Особливо плідно інститут співпрацює з Магдебурзьким Університетом Отто фон Геріке (Німеччина). Науковці нашого інституту є переможцями багатьох грантових конкурсів: участь у конференції «Illuminating Education» (Італія) у Міжнародному центрі теоретичної фізики імені Абдус Салама (ICTP); навчання за програмою SCOSTEP Visiting Scholar на базі лабораторії Institute for Space-Earth Environmental Research (ISEE), Нагоя (Японія); проведення наукових досліджень у Люблінському технологічному університеті за програмою польського національного наукового центру; участь у тренінгу «International Reference Ionosphere 2019 Workshop Нікосія (Кіпр) на базі Frederick University та багато іншого.
  • Німецький освітній центр НТУ «ХПІ» проводить безкоштовні курси німецької мови для наших студентів з метою подальшого їх навчання в магістратурі, проходження дипломної практики, підготовки і захисту диплома у Німеччині.
  • Завдяки фінансовій підтримці Німецького фонду академічних обмінів DAAD, який встановив спеціальні стипендії імені видатного математика і механіка Леонарда Ейлера, студенти останніх курсів спеціальностей 113 Прикладна математика та 122 Комп’ютерні науки, що приступають до написання дипломної роботи, беруть участь у програмі переддипломної практики у Німеччині. Щорічно 2-6 студентів нашого інституту проходять високооплачуване місячне стажування за кордоном. З 2001 року наш інститут налічує 60 студентів-переможців конкурсу на отримання стипендії ім. Леонарда Ейлера.
  • Інститут активно бере участь в програмах академічної мобільності: практики, стажування, включене навчання за індивідуальним планом на 1 семестр і більше. Зокрема, за програмою Erasmus+ щорічно 1-2 студентів проходять навчання семестр або рік в університетах ЄС (за рахунок приймаючої сторони). У 2020 році кафедра Фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики стала переможцем проекту міжнародної академічної мобільності за програмою Erasmus+ напрямку KA1 з університетом Болоньї, Чеська республіка, який має на меті сприяти міжнародній мобільності студентів та викладачів.
  • НТУ ХПІ зокрема ННІФІ налагодили успішну співпрацю з Естонським представництвом компанії Ericsson з переддипломної практики магістрів, які навчаються на спеціальностях мікро- і радіоелектроніки (спеціальності 105 та 176).