ДИРЕКЦІЯ ІНСТИТУТУ

ЛАРІН
Олексій Олександрович

Директор

Доктор технічних наук

Член-кореспондент Національної академії наук України

КОНКІН
Валерій Миколайович

Заступник директора
з навчальної роботи

Кандидат технічних наук, доцент

ДРОЗДОВ
Антон Миколайович

Заступник директора
з наукової роботи

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

.

КОЗЛОВ
Сергій Сергійович

Заступник директора
з НАВЧАЛЬНО-МеТОДИЧНОЇ роботи

Кандидат технічних наук, доцент

АДАШЕВСЬКА
Ірина Юріївна

Заступник директора
з навчально-методичної роботи

Кандидат технічних наук, доцент

ТИМЧЕНКО
Галина Миколаївна

Заступник директора
з методичної роботи

Кандидат технічних наук, доцент

Професор кафедри “Прикладна математика”

ШИРЯЄВА
Світлана Вікторовна

Заступник директора з фізичного виховання

Старший викладач “Фізичного виховня”