Кафедра

Системи інформації

Кафедра «Системи інформації» створена 30.06.1993 р.  для підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій за напрямом «Комп’ютерні науки». Завідувачем кафедрою призначено проректора з учбової роботі та міжнародним зв’язкам професора Кравця Валерія Олексійовича. Перший випуск бакалаврів  (20 осіб) здійснено у 1997 році. Одночасно із існуючим напрямом з 2001 року розпочато підготовку бакалаврів за напрямом  «Телекомунікації». Перший випуск бакалаврів (20 осіб) здійснено у 2005 році.За 25 років свого існування кафедра  здійснила підготовку 950 бакалаврів, 550 спеціалістів та 171 магістрів за двома спеціальностями.

Викладацький склад кафедри на теперішній час налічує 10 професорів, у в тому числі 4 д.т.н. та 2 д.ф.-м.н., 11 доцентів, к.т.н., 8 старших викладачів та 6 асистентів. Співробітниками кафедри захищена 2 докторських дисертацій (Серков О.А., Пустовойтов П.Є.), та 5 кандидатських дисертації (Бреславець В.С., Нікітіна Л.О., Касілов О.В., Пустовойтов П.Є., Заволодько Г.Е.).

На високому рівні підтримують традиції наукової школи кафедри її випускники. Вони продовжують навчання та займаються науковою роботою у провідних установах світу. Зокрема в Канаді, Німеччині, Франції, Швейцарії  та ін.

ПУСТОВОЙТОВ Павло Євгенович

Завідувач кафедри

професор, доктор технічних наук

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Напрямки наукової діяльності

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

Вечірній корпус (ВК), 1-й поверх

Контакти

Телефон: (057) 707-66-18,

(057) 707-61-39