172

електронні комунікації

та радіотехніка

Мережеві технології та телекомунікації

Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут

113 Прикладна математика

Комп’ютерне та математичне моделювання

«According to the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union (Geneva) telecommunication is defined as «Any transmission, emission or reception of signs, signals, writings, images and sounds or intelligence of any nature by wire, radio, optical, or other electromagnetic systems.»»

«Згідно зі Статутом і Конвенцією Міжнародного союзу Телекомунікацій (Женева), Телекомунікації визначаються як «Будь-яка передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, записів, зображень і звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою проводів, радіо, оптичних або інших електромагнітних систем.»» (WikipediA)

Бакалавр
з електронних комунікацій та радіотехніки

Термін навчання

4 роки / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна Заочна

Бюджетні місця
у 2022 році

0
місць

Контрактні місця
у 2022 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
19 860 грн

характеристики освітньої програми

Основний фокус освітньої програми “Мережеві технології та телекомунікації”,  спрямована на підготовку бакалаврів, що здатні проектувати та адмініструвати інфокомунікаційні мережі, створювати нові сервіси та застосунки, забезпечувати заданий рівень якості обслуговування (QoS – QualityofService), впроваджувати комплексний захист інформації в телекомунікаційних системах.

Особливості програми

Використання в освіті методології практичного навчання на базі створених на кафедрі Академій “CISCO” та “PaloAltoNetworksCybersecurityAcademy”

Створено науково-методичний центру «GameStudy»

Студенти приймають активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напряму “Телекомунікації”

Наші викладачі - висококваліфіковані професіонали, практикуючі фахівці з великим досвідом і стажем, які готові передати Вам свої знання, вміння та надати якісну підготовку здобувачів вищої освіти в галузі телекомунікації, з огляду на специфіку сьогоднішнього ринку праці, національних стандартів і міжнародних вимог.

Професор СЕРКОВ Олександр Анатолійович

(гарант магістерської освітньої програми)

Доктор технічних наук

викладає курси: Електромагнітна сумісність, Основи науково-дослідної роботи

Доцент СОКОЛ Галина Вікторівна

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

викладає курси: Радіорелейні та супутникові системи передачі, проектування супутникових мереж зв’язку,інфокомунікаційні системи і технології

Професор ЮЩЕНКО Олександр Георгійович

Кандидат фізико-математичних наук

викладає курси: Технічна електродинаміка, чисельні методи, нейромережеві технології обчислювального інтелекту

Професор ЯКОВЕНКО Ігор Володимирович

Доктор фізико-математичних наук

викладає курси: Теорія електричного зв’язку, лінії передачі, оптимізація цифрових телекомунікаційних систем

Доцент ТОЛКАЧОВ Максим Юрійович

викладає курси: Технології транспортних мереж, проектування та адміністрування комп’ютерних мереж, програмне забезпечення інфокомунікаційних систем

Доцент ДЖЕНЮК Наталія Володимирівна

викладає курси:Комп’ютерні та телекомунікаційні мережі, проектування та адміністрування комп’ютерних мереж

Старший викладач

ОХРИМЕНКО Максим Юрійович

викладає курси: Цифрова обробка сигналів, Частотно-селективні пристрої радіо-телекомунікаційних систем

Старший викладач

КОМПАНІЄЦЬ Володимир Олександрович

викладає курси: Захист інформації в телекомунікаційних системах, технологія мультисервісних мереж, підтримка прийняття рішень у телекомунікаційних системах

  

Освітня траєкторія (спеціалізація) – Програмне забезпечення системного проектування

Навчання за спеціалізацією кафедри поєднує якісну класичну інженерну освіту з розв’язанням реальних прикладних та наукових задач сучасними засобами.

Основні навчальні дисципліни

Чисельне моделювання в аерогідромеханіці

Аналітична механіка та теорія коливань

Комп'ютерне забезпечення експериментальних досліджень

Моделювання нелінійних динамічних процесів в механіці

Методи оптимального проектування та управління

Спеціальні питання моделювання теплопровідності

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Програмне забезпечення системного проектування на сайті кафедри 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники працюють проектувальниками та адміністраторами мереж, інженерами в галузі CloudComputing,  тестувальниками, програмістами в Українських та міжнародних компаніях.

Дізнатися більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Випускники можуть продовжити освіту на наступному (магістерському) рівні вищої освіти за відповідними освітньопрофесійними або освітньо-науковими програмами.

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 113 Прикладна математика

КБ = 0,3×П1 + 0,35×П2 + 0,25×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Сільський 1,02 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти у рік вступу, що знаходяться на території сіл.