175

інформаційно-

вимірювальні технології

Metrology is the scientific study of measurement. It establishes a common understanding of units, crucial in linking human activities. Metrology is divided into three basic overlapping activities:

 1. The definition of units of measurement;
 2. The realisation of these units of measurement in practice;
 3. Тraceability—linking measurements made in practice to the reference standards.

Metrology is concerned with the development of new measurement methods and … concerned with the applications their use, ensuring the suitability and development and usage of measurement instruments, their calibration and quality control.

«Метрологія – наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. Власне питаннями, якими опікується метрологія:

 1. Як отримати інформацію від об’єкта дослідження?
 2. Які засоби застосувати при цьому?
 3. І врешті-решт – як оцінити якість цього вимірювання?

Метрологія займається розробкою нових методів вимірювання та передачею інформації та еталонів користувачам. Якість вимірювань та вихідних даних для прийняття рішень, зокрема автоматизованих рішень, здатне критично вплинути на кінцевий результат – забезпечити якість або спотворити, реалізувати або невілювати ефективність будь-яких складних інтелектуальних алгоритмів сучасної техінки та виробництва.» (wikipedia.org)

Бакалавр
з інформаційно-вимірювальних технологій

Термін навчання

4 роки / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна Заочна

Бюджетні місця
у 2022 році

0
місць

Бюджетні місця
у 2022 році за скороченою формою навчання

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
19 860 грн

Навчальний план.

характеристики освітньої програми

Основний фокус освітньої програми: освітньо-професійна програма з орієнтацією на формування спеціаліста в сфері метрологічного забезпечення, розробки та застосування засобів вимірювання; розробки та експлуатації інформаційно-вимірювальних систем різноманітного призначення; розробки та впровадження систем неруйнівного контролю стану об’єктів дослідження, визначення їх параметрів та діагностики придатності елементів для подальшого використання.

Особливості програми

Творчий підхід до організації навчального процесу (STEM, проєктне навчання)

Тісна співпраця з Національним науковим центром “Інститут метрології” та провідними підприємствами Харкова. Частина студентів має змогу навчатися за програмами які дають можливість отримувати знання під час роботи в ННЦ ”Інститут метрології”.

Ми готові використовувати всі існуючі технології – від елементарних вагів до надскладних космічних систем

Наші випускники знаються на тому, як саме пов'язати аналоговий навколишній світ з сучасними цифровими технологіями

   

Професор БАЛЄВ Володимир Миколайович

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Кандидат технічних наук

Доцент ХОМЯК Юрій Валентинович

Кандидат технічних наук

 

Професор МИГУЩЕНКО Руслан
Павлович

Проректор з науково-педагогічної роботи

Доктор технічних наук

Професор СУЧКОВ Григорій Михайлович

Доктор технічних наук

 

Професор ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгенівна

Доктор історичних наук

Доцент НОЗДРАЧОВА Катерина Леонідівна

Доктор технічних наук

 

 

Професор КОНДРАШОВ Сергій Іванович

Доктор технічних наук

Доцент ПЛЄСНЕЦОВ Сергій Юрійович

Доктор технічних наук

 

Професор ГОРКУНОВ Борис Митрофанович

Доктор технічних наук

Професор СІРЕНКО Микола Миколайович

Кандидат технічних наук

 

Доцент ЧУНІХІНА Тетяна Віталіївна

Кандидат технічних наук

Доцент ГРИГОРЕНКО Світлана Миколаївна

Кандидат технічних наук

 

.

Освітня траєкторія – Метрологія та вимірювальна техніка

Конструювання засобів вимірювань електричних та неелектричних фізичних величин,  їх метрологічного забезпечення. В процесі навчання ви отримаєте знання необхідні для розробки аналогових та цифрових засобів вимірювальної техніки, навчитесь програмувати та використовувати сучасні мікропроцесорні засоби з використанням різноманітних сучасних мов програмування. Опануєте розробку сучасних цифрових засобів вимірювання, інтеграцію їх з використанням  сучасних інтерфейсів в системи різноманітного призначення. Отримаєте необхідні знання з теорії похибок вимірювань, методології їх виявлення та зменшення їх впливу  в різноманітних умовах використання сучасних засобів вимірювальної техніки. 

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Метрологія та вимірювальна технікана на сайті кафедри 

Освітня траєкторія – Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи

Розробка та експлуатація інформаційно-вимірювальних систем різноманітного призначення; розробка програмно-алгоритмічних засобів реалізації методів управління в інформаційно-вимірювальних технологіях. Наш випускник здатен:

 • застосовувати комп’ютерну техніку та розробляти прикладні програмні продукти для вирішення технічних завдань;
 • професійно виявляє джерела виникнення похибок при вимірюваннях, обирає методи та режими проведення вимірювань які дозволяють мінімізувати вплив різноманітних чинників на результати вимірювань, а також використовувати спеціальні методи визначення таких похибок (невизначеностей вимірювань);
 • використовує мікропроцесори при проектуванні та модернізації інформаційно-вимірювальних систем централізованого та децентралізованого типу;
 • вміє розробляти системне програмне забезпечення таких систем.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи на сайті кафедри 

Освітня траєкторія – Комп´ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

Напрям поєднує в собі задачі контролю, метрологічної оцінки, приладобудування, радіоелектроніки та розробки програмного забезпечення. З професійної точки зору формування компетенцій відбувається за напрямами:

 • загальної інженерної підготовки у галузі автоматизації та приладобудування;
 • метрології та метрологічного забезпечення;
 • електроніки та програмування;
 • стандартизації та сертифікації;
 • неруйнівного контролю та технічної діагностики. 

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Комп´ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики на сайті кафедри 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Дізнайся більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для студентів та випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання наступного (магістерського) рівня вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.

Приклади студентський дипломних робіт

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.

Ми у соціальних мережах:

Спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали надається особлива підтримка. Подаючи заяву з 1-м пріоритетом на цю спеціальність, Ви значно збільшуєте свої шанси на вступ на бюджет!

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

КБ = 0,5×П1 + 0,2×П2 + 0,2×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Галузевий 1,02 – для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Сільський 1,05 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти у рік вступу, що знаходяться на території сіл, для спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.