176

Мікро- та наносистемна техніка

Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист

Бакалавр
з мікро- та наносистемної техніки

Термін навчання

4 роки / 240 кредитів ЄКТС

Форма навчання

Денна

Бюджетні місця
у 2022 році

0
місць

Контрактні місця
у 2022 році

0
місць

Вартість контрактного навчання

для громадян України
19 860 грн

характеристики освітньої програми

Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта в галузі автоматизації та приладобудування з освітнєю траєкторією у предметній області мікроелектроніки та сонячної енергетики. Конкурсна пропозиція передбачає фундаментальне вивчення схемотехнічних та технологічних засад створення сучасних інформаційних мікроелектронних систем, включно з інтелектуальними мікроелектронними системами збору, обробки та передачі інформації та пристроями для них на основі використання новітньої мікроелектронної компонентної бази

Навчальний план.

   

Професор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович

(гарант бакалаврської освітньої програми)

Доктор технічних наук

Старший викладач ДРОЗДОВ Антон Миколайович

Кандидат фізико-математичних наук

 

Доцент ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович

(гарант магістерської освітньої програми 1,4 р.)

Доктор технічних наук

Старший науковий співробітник

КІРІЧЕНКО Михайло Валерійович

Кандидат технічних наук

 

Старший викладач  КЛЕПІКОВА Катерина Сергіївна

Кандидат технічних наук

Доцент КЛОЧКО Наталя Петрівна

Кандидат технічних наук

 

Доцент КОПАЧ Володимир Романович

Кандидат технічних наук

Доцент КУДІЙ Дмитро Анатолійович

Кандидат технічних наук

 

Доцент МІНАКОВА Ксенія Олександрівна

Кандидат фізико-математичних наук

Професор ЧУГАЙ Олег Миколайович

Доктор технічних наук

 

.

Особливості програми

Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента.

Освоєння практичного досвіду роботи з промисловим обладнанням.

Після навчання на 1 курсі існує вибір наступних освітніх траєкторій:

Освітня траєкторія – Мікроелектроніка енергоефективності та електронний захист

Фахівці в даній освітній траєкторії орієнтуються на розробку мікро- та наносистемної техніки для сонячної енергетики, з орієнтацією на розробку та застосування мікроелектроних систем на базі мікроконтролерів для керування обладнанням і розробку нових приладів електроніки та сонячних елементів спираючись на фізичні підходи.

Оптоелектронні прилади

Мікропроцесорна техніка

Основи наноелектроніки

Основи програмування та мікроелелектронна техніка

Фізика напівпровідників та діелектриків

Вакуумна техніка

Матеріали мікро- та наноелектроніки

Хімічні технології мікроелектроніки

Електроніка дефектів в напівпровідниках

Технологічні основи електроніки

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники з успіхом можуть працювати на промислових підприємствах електроенергетичної галузі та галузі з промислового виробництва біомедичної електроніки і здатний обіймати посади фахівців в службах головного енергетика, головного механіка, головного конструктора, в галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та установах. Бакалаври за спеціальністю працюють розробниками цифрових приладів, займатись розробкою та супроводом систем сонячної енергетики, програміст-тестувальником мікроконтролерних приладів, hardware-інженером, розробником інтелектуальних та енергоефективних рішень для Smart office/building, розробником мікросистемної електроніки.

Дізнатися більше про компанії та підприємства, що пропонують працевлаштування для випускників нашого іституту, а також ознайомитися з вимогами, обов’язками та навичками кандидатів на актуальні вакансії, можливо за цим посиланням.

Здобувачі вищої освіти в результаті виконання даної освітньої програми мають право на продовження навчання на освітньому рівні «магістр» у ВНЗ України та за кордоном та підвищувати свою кваліфікацію на рівні «бакалавр» в системі післядипломного підвищення кваліфікації.

Дізнатися більше про освітню траєкторію – Мікро- та наносистемна техніка для сонячної енергетики на сайті кафедри 

Ми у соціальних мережах:

Спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка надається особлива підтримка. Подаючи заяву з 1-м пріоритетом на цю спеціальність, Ви значно збільшуєте свої шанси на вступ на бюджет!

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛУ для вступу на спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка

КБ = 0,2×П1 + 0,35×П2 + 0,35×П3 + 0,1×А

П1 – оцінка з української мови

П2 – оцінка з математики

П3 – оцінка з фізики або іноземної мови

А – середній бал атестата

Остаточно конкурсний бал (КБ) множиться на додаткові коефіцієнти. Регіональний 1,02 – для міста Харкова. Галузевий 1,02 – для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Сільський 1,05 – для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу для спеціальностей, що користуються особливою підтримкою.

Якщо Ви наш випускник, залишите свій відгук, нам важливо почути Вашу думку. Заповніть, будь ласка, цю форму опитування.