Кафедра

ТЕОРЕТИЧНої Механіки та опору матеріалів

Кафедра «Теоретична механіка та опір матеріалів» була утворена в січні 2022 року шляхом об’єднання кафедр «Теоретична механіка» та «Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів». Навчання за  спеціалізацією кафедри  поєднує  якісну класичну  інженерну освіту з розв`яанням  реальних прикладних та наукових задач сучасними засобами. 

ЛАВІНСЬКИЙ Денис Володимирович

Завідувач кафедри

доцент, доктор технічних наук

Напрямки наукової діяльності

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

Навчальний корпус №2 , 4-й поверх

Контакти

Телефон: (057) 707-61-78

Email: VKhavin@kpi.kharkov.ua