Дубініна Оксана Миколаївна

Посада Професор
Науковий ступінь Доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук
Наукове звання Професор
Контакти oksana.dubinina@khpi.edu.ua

 

Професійний та академічний досвід

 • З 2006 року по теперішній час – професор кафедри Комп’ютерної математики і аналізу даних Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
 • З 2019 року має вчене звання професора кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних»;
 • У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю «Професійна освіта»;
 • 2008-2016 рр. – доцент кафедри Комп’ютерної математики та математичного моделювання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Електричні машини і апарати»;
 • 2003-2008 рр.  старший викладач кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • 1993-2003 рр.  асистент кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» .

Навчання

 • Д.п.н. (Освіта/Педагогіка) (Лютий 2016) Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна. Спеціалізація: Професійна освіта (математична підготовка інженерів з програмного забезпечення) 
 • К.т.н. (Електрична інженерія) (Жовтень 2007) Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна. Спеціалізація: Електричні машини і апарати
 • Ступінь спеціаліста (фізика і математика, 6 років, Диплом з відзнакою) (Червень, 1993) Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди, Харків, Україна. Кваліфікація: Викладач фізики та математики 

Викладання навчальних дисциплін

 • математичний аналіз,
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • теорія ймовірностей та математична статистика,
 • математичне програмування.

Професійні досягнення та членство

Має понад 90  наукових та навчально-методичних праць, в числі яких монографія і 5 навчальних посібників з грифом.

Опубліковані праці

 • Дубініна О. М. Інтегрування у технічних розрахунках транспортних систем з використанням комп’ютерної математики: навчальний посібник / О. М. Дубініна, Б. Г. Любарський, Б. Х. Єріцян, Є. С. Рябов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 231 с. 
 • Дубініна О. Блокчейн і децентралізовані системи: навч. посібник для студ. закладів вищ. освіти: в трьох частинах. Ч. 3 / П. Кравченко, Б. Скрябін, А. Курбатов, О. Дубініна. – Харків: ПРОМАРТ, 2020. – 306 с. 
 • Дубініна О. Блокчейн і децентралізовані системи : навч. посібник для студ. закладів вищ. освіти : в 3 частинах. Ч. 2 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Дубініна. – Харків : ПРОМАРТ, 2019. – 412 с. 
 • Дубініна О. Блокчейн і децентралізовані системи : навч. посібник для студ. закладів вищ. освіти : в 3 частинах. Ч. 1 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Дубініна. – Харків : ПРОМАРТ, 2019. – 452 с. 

Статті 

 • Liubarskyi, B., Riabov, I., Iakunin, D., Dubinina, O., Nikonov, O., & Domansky, V. (2021). Determining the effect of stator groove geometry in a traction synchronous reluctance motor with permanent magnets on the saw-shaped electromagnetic moment level. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (8 (111)), 68–74. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.233270 (Scopus) 
 • Тоніца О. В., Дубініна О. М., Федотов Р. С. Методи та алгоритми обробки експертної інформації // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021р.: у 5 ч. Ч. IV. / за ред. проф. Сокола Є. І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 273 с. – С. 270. 
 • Dubinina, O. N., Ihnatiuk, O. A. & Sereda, N. V. (2020). The Phenomenon of Responsibility for the Preparation of Professional Leaders of Digital Generation. Information Technologies and Learning Tools, (79(5)), 325-340. https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3931 (Web of Science) 
 • Dubinina, O. N., Ihnatiuk, O. A. & Sereda, N. V. (2020). Pedagogical Acme-Technology of Formation of Responsibility Among Leader-Professionals During the Process of Professional Education. Теорія і практика управління соціальними системами, (4), 3 –10. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50491 
 • Дубініна О. Н., Ігнатюк О. А. Довіра як педагогічна технологія виховання інженера-лідера ІТ-галузі у вищій технічній школі // Матеріали IV Міжнарод. наук.-практ. конф. «Лідери XXI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами»: 29-30 вересня 2020. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – С. 131 – 134. 
 •  Krasnov, O., Liubarskyi, B., Bozhko, V., Petrenko, O., Dubinina, O. & Nuriiev R. (2018). Аnalysis of operating modes of single-phase current-source rectifier with rectangular-stepped pulse-width modulation. Eastern-european journal of enterprise technologies, 3. (9 (93)), 50–57. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.131150 (Scopus) 

 

Наукометричні дані

Google Scholar/SCOPUS