Місія кафедри і концепція підготовки фахівців

Кафедра бачить свою місію в інтегрованій підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі прикладної математики, комп’ютерних наук і сучасних інформаційних технологій.

Професійна діяльність випускників пов’язана з розробкою математичних методів, алгоритмів і програмних систем для аналізу, обробки і візуалізації даних з метою пошуку та вилучення знань і прогнозування, створення та обробки надвеликих масивів даних стосовно завдань аналізу текстів, сигналів і зображень, прийняття рішень, розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств різних галузей.

Основними споживачами випускників спеціалізації є крупні компанії та організації, що впроваджують практику збору та обробки великих масивів даних, у тому числі, і в зовнішніх дата-центрах, та зацікавлені у використанні великих накопичених масивів інформації для аналізу, прогнозування, прийняття рішень, а також ІТ компанії – розробники програмних продуктів для роботи з великими даними.

При вивченні дисциплін комп’ютерного циклу робиться акцент на формуванні алгоритмічного мислення, освоєнні сучасних технологій розробки програмного забезпечення і засобів програмної інженерії. Практичні навички в області проектування і технології розробки програмних систем та управління програмними проектами набуваються під час виконання ряду реальних комплексних курсових робіт зростаючої складності.

На кафедрі КМАД реалізується пілотний проект по розробці, апробації та реалізації інноваційної освітньої системи на основі технологій проектного навчання (project based learning), навчання за запитами (inquire learning), пірингового навчання P2P (peer-to-peer) і геймифікація освітнього процесу в рамках Всесвітньої ініціативи реформування інженерної освіти CDIO Iinitiative http://www.cdio.org/about. Проект реалізується за підтримки фонду Василя Хмельницького K-Fund http://kfund.ua/.

Випускники кафедри працюють в таких відомих IT-компаніях, як Google, Facebook, Amazon, IBM, SamsungElectronics, NixSolutions, Greed Dynamics, GlobalLogic, AltSoft, Clоud Works, Insart, RingLab, SigmaSoftware та ін.

Додаткову інформацію щодо спеціальностей, правил вступу та умов навчання можна отримати надіславши запит за адресою: kmad@khpi.edu.ua..