Інформація про кафедру

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів і магістрів за новими проектно-орієнтованими освітніми програмами за напрямом науки про дані “DataScience”:

  • Спеціальність 113 «Прикладна математика», спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних» – методи та інформаційні технології інтелектуального аналізу даних на основі штучного інтелекту та машинного навчання;

  • Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Інформаційні технології великих даних» – розробка та підтримка інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств різних галузей.

Випускники кафедри, які володіють сучасними методами прикладної математики і комп’ютерних наук, готуються для наукової та виробничої діяльності в області розробки і застосування математичних моделей, інформаційних технологій і програмного забезпечення для аналізу даних, вилучення знань, управління й прийняття рішень.

Серед студентів кафедри – переможці та призери Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад і чемпіонатів з математики, інформатики та програмування, стипендіати Президента та Кабінету Міністрів України.

Студентські команди кафедри двічі виходили у фінал Чемпіонату світу з програмування (International Program­ming Contest АСМ-ICPC).

На кафедрі працює 4 професори, доктори наук, 16 доцентів, кандидатів наук.

Кафедру очолює Лауреат Державної премії України, академік АН Вищої школи України, доктор техн. наук, професор

Леонід Михайлович Любчик

E-mail: lyubchyk.leonid@ukr.net

Skype: leonid._lyubchyk

Наукові напрямки

  • Методи інтелектуального аналізу даних на основі машинного навчання;
  • Інформаційні технології інтелектуального пошуку, вилучення знань та прогнозування;
  • Математичне і комп’ютерне моделювання технічних і фінансово-економічних систем;
  • Теорія управління і прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику.

 Спеціальність

  • Прикладна математика

 Спеціалізація

  • Інтелектуальний аналіз даних

   Презентація спеціальності

Спеціалізація «Інтелектуальний аналіз даних» спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними математичними методами і інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних з метою вилучення знань та прогнозування. Мета підготовки за спеціалізацією полягає в оволодінні математичними методами машинного навчання, м’яких обчислень і обчислювального інтелекту, вміннями і навичками розробки та експлуатації програмних засобів обробки надвеликих масивів даних на основі технологій розподілених і хмарних обчислень. Професійна діяльність випускників пов’язана з розробкою алгоритмів і програм обробки невизначених і неструктурованих даних стосовно завдань аналізу текстів, сигналів і зображень, пошуку і вилучення знань.

   Проектне навчання на кафедрі КМАД

На кафедрі комп’ютерної математики і аналізу даних Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» запускається пілотний інноваційний освітній проект по подготовці спеціалистів в галузі “DataScience” – аналітики та інженерії великих даних, заснований на реалізації принципу проектного навчання.

Детальніше за посиланням: Проектне навчання на кафедрі КМАД

Приміщення кафедри розташовані в корпусі факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії (У-2) і в навчальному корпусі (У-5).

Розташування приміщень кафедр:
Корпус факультета комп’ютерних наук і програмної інженерії (У-2):
к. 212 – завідувач кафедри, секретаріат
к. 211 – конференц-зал, лабораторія
к. 209 – навчальна аудиторія
к. 205, 206 – викладацькі
Навчальний корпус (У-5):
к. 211 а – викладацька
к. 211 б – навчальна аудиторія
к. 308 а, в, г – комп’ютерні класи
к. 308 б – системний адміністратор