Магістратура

Кафедра “Комп’ютерної математики і аналізу даних” забезпечує підготовку за освітніми програмами другого (магістрського) рівня за спеіалністю 113 Прикладна математика, галузі знан 11 Математика і статистика, кваліфікація: Магістр з прикладної математики.

Мета освітніх програм:

Забезпечити підготовку фахівців-дослідників в галузі прикладної математики, здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати складні задачі та проблеми у своїй професійній діяльності та здійснювати професійну інноваційну діяльність для виконання наукових та проектних робіт з використанням фундаментальних та спеціальних методів математичних і комп’ютерних наук, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців-дослідників, що володіють математичними методами та інформаційними технологіями машинного навчання та штучного інтелекту для пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень.

 

Ознайомитися з освітніми програмами можна за посиланнями:

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Інтелектуальний аналіз даних” (термін навчання 1 рік, 4 місяця)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “Інтелектуальний аналіз даних” (термін навчання 1 рік, 9 місяців)