Магістратура

Структура підготовки за спеціалізацією

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ»

  • на кваліфікаційному рівні «Магістр»

Спеціалізація “Інтелектуальний аналіз даних” на кваліфікаційному рівні «Магістр» включає в себе вивчення таких дисциплін, як розподілені і корпоративні інформаційні системи, паралельні обчислення, хмарні технології, метаеврістіческіе методи, аналіз невизначених даних, нечіткі моделі і методи, м’які обчислення, нейромережеві технології, основи обчислювального інтелекту, експертні системи і бази знань, інтелектуальний пошук і аналіз даних в Інтернеті.

Освітня програма передбачає також отримання студентами економічних і правових знань на основі вивчення таких дисциплін, як математична економіка, фінансова та актуарна математика, економіка IT-індустрії, інтелектуальна власність.