Держбюджетні науково-дослідні роботи

Відповідно до плану науково-дослідних робіт МОН України на кафедрі комп’ютерної математики і аналізу даних виконувались наступні держбюджетні науково-дослідні роботи:

 1. “Розробка теорії і методів синтезу складних pобастних систем управління з адаптивними оберненими та прогнозуючими моделями в умовах невизначеності” (№ ДР 0100U001080).

  Мета роботи – розробка математичних методів, алгоритмічного та програмного забезпечення для автоматизованого проектування pобастних систем управління з динамічними компенсаторами збурень. Робота спрямована на дослідження та розробки методів синтезу багатовимірних pобастних систем управління за збуренням в умовах неповної інформації з застосуванням теорії обернених динамічних систем та динамічних спостерігачів.

  Термін виконання 1999-2002 рр.

 2. “Розробка теоретичних основ, математичних методів та алгоритмів розв’язання обернених задач обробки сигналів і управління в умовах невизначеності” (№ ДР 0102U000975).

  Мета роботи – розробка теоретичних основ і математичних методів а також алгоритмічного забезпечення для розв’язання обернених задач обробки сигналів і управління, зокрема відновлення вхідних сигналів динамічних систем і управління за заданою траєкторією їх вихідними сигналами. Перша задача пов’язана з важливою проблемою вимірювальної техніки і метрології – корекції динамічних похибок вимірювальних перетворювачів та обробці динамічних непрямих вимірювань. Друга задача є основою методики синтезу високоточних робастних слідкуючих і селективно-інваріантних систем автоматичного управління, яки забезпечують компенсацію недоступних безпосередньому вимірюванню сигнальних і параметричних збурень складної нестохастичної природи.

  Термін виконання 2002-2005 рр./p>

 3. “Розробка статистичних і нейромережевих методів та інформаційних  технологій комп’ютерного моніторингу складних систем в умовах невизначеності” (№ ДР 0106U005167).

  Мета роботи – розробка теоретичних основ, математичних методів та інформаційних технологій комп’ютерного моніторингу складних систем, а саме, методів оцінювання нестаціонарних параметрів і стану динамічних систем у реальному часі, виявлення, діагностики і прогнозування їх критичних відхилень в умовах неповної інформації та непрямих вимірювань, а також розробка методики розв’язання практичних задач автоматизованого контролю та діагностики технічних і технологічних об’єктів.

  Термін виконання 2005-2007 рр.