Обов’язкові дисципліни 2021-2022 н.р. (маркетинг)

Перелік обов’язкових дисциплін, що викладаються у 2021-22 навчальному році за ОП “МАРКЕТИНГ”

Вибіркові дисципліни

  • Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 семестр

  • Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1 семестр
ЗП 1 Засоби аналізу даних
ЗП 2 Основи наукових досліджень
СП 1 Стратегічний маркетинг
СП 2 Бренд-менеджмент
СП 3 Маркетинг відносин
2 семестр
СП 4 Іміджеологія
СП 5 Проектний менеджмент у маркетингу
СП 6 Товарна інноваційна політика
  • Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти

1 семестр
1.1.1 Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності
1.1.2 Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі
1.1.3 Представлення наукових результатів
1.2.1 Актуальні проблеми маркетингового середовища
2 семестр
1.1.2 Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі
1.1.2 Маркетингові аспекти результативності бізнесу
1.2.3 Маркетинг знань
1.2.4 Статистичний аналізу даних