Аспірантура

На кафедрі працює аспірантура за двома науковими спеціальностями:

  • 143 – Атомна енертегика
  • 144 – Теплоенергетика

Протягом останніх 15-ть років були захищені  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук вітчизняними та зарубіжними аспірантами, а саме, аспірантами з Сирії, Кувейту, Росії.

Силабуси

3.1 Комп’ютерне моделювання та САПР об’єктів й елементів устаткування _

1 3.2 Математична статистика та аналіз досвіду експлуатації АЕС _

1 3.3 Конструкційні матеріали атомної енергетики _

1 3.4 Механіка суцільних середовищ та моделювання устаткування АЕС_

1 3.5 Надійність устаткування АЕС_1 3.6 Імітаційне моделювання реакторних установок АЕС та елементів їхнього устаткування _

2 3.7 Ресурс елементів устаткування АЕС та його розрахункове обґрунтування АЕС_

2 3.8 Внутрішньореакторні процеси при експлуатації АЕС та їхнє комп’ютерне моделювання_

2 3.9 Безпека атомної енергетики та радіаційний захист на АЕС _

2 3.10 Проблеми ремонту та технічного обслуговування устаткування АЕС_

2 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в енергетичній технології та інженерії

Робочі програми для Аспірантів

Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях енергетичної інженерії

Проблеми ремонту та технічного обслуговування устаткування АЕС

Безпека атомної енергетики та радіаційний захист на АЕС

Внутрішньореакторні процеси при експлуатації АЕС та їхнє комп’ютерне моделювання

Ресурс елементів устаткування АЕС та його розрахункове обґрунтування

Імітаційне моделювання реакторних установок АЕС та елементів їхнього устаткування6

Надійність устаткування АЕС

Механіка суцільних середовищ та моделювання устаткування АЕС

Конструкційні матеріали атомної енергетики

Математична статистика та аналіз досвіду експлуатації АЕС

Комп’ютерне моделювання та САПР об’єктів й елементів устаткування атомної енергетики

 

Сертифікат з англійської мови та іноземного стажування аспірантки кафедри ПГБ Анастасії Мотивільник:

658da3fc-442b-4dbf-b56a-71e8abaa01db

02020d96-02cf-4cf7-b6dc-0d70224e1443