Спеціальності


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Спеціалізація: Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки
Освітній рівень: бакалавр, магістр


Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Освітній рівень: доктор філософії (аспірантура)