Спеціальності


Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Спеціалізація: Енергогенеруючі технології та установки
Освітній рівень: бакалавр, магістр


Спеціальність: 143 Атомна енергетика
Освітній рівень: доктор філософії (аспірантура)