Випускаючі спеціальності

 

Підготовка магістрів за спеціальностями:

Динаміка та міцність;

Прикладна математика;

Інформаційні технології в проектуванні;

 

Навчання бакалаврів за напрямами:

Механіка;

інженерна механіка;

електромеханіка; 

біомеханіка; енергетика;

 

Наукові дослідження в галузі:

механіки суцільних середовищ;

теорії оболонок;

пластин і стрижнів;

теплової та радіаційної повзучості;

тривалої міцності елементів конструкцій;

обчислювальної механіки та нелінійної динаміки систем твердих тіл;

 

Підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями:

01.02. 01 “Теоретична механіка”;

01.02.04 “Механіка деформованого твердого тіла”;

05.02.09 “Динаміка та міцність машин”;