Навчання бакалаврів за напрямами

017 Фізична культура та спорт

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

131 Прикладна механіка

132 Материалознавство

133 Галузеве машинобудування

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

145 Гідроенергетика

185 Нафтогазова інженерія та технології

186 Видавництво та поліграфія

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

 

 

Наукові дослідження в галузі:

механіки суцільних середовищ;

теплової та радіаційної повзучості;

електромагнітна динаміка;

тривалої міцності елементів конструкцій;

обчислювальної механіки та нелінійної динаміки систем твердих тіл;

обчислювальна гідроелектромеханіка та мехатроніка;

анізотропна повзучість композитів;