Міжнародна науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі» 2021

19-20 листопада 2021 р. відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософія в сучасному світі» . Конференція проводилася в онлайн режимі за допомогою Zoom. У доповідях учасників висвітлені актуальні філософськи проблеми сучасного суспільства та розвитку філософії науки і техніки, правові та соціокультурні питання української держави, питання духовного та фізичного здоров’я нації. У конференції брали участь не тільки викладачі та науковці НТУ «ХПІ», але також представники інших вишів України та  гості з інших країн (Академічне співтовариство Міхала Балудянського м. Кошиці, Щецинський університет, Університет Тлемсена, Литовський університет спорту, Мішкольцький університет).  За результатами конференції було видано збірку (завантажити).

Секція 1. Філософія у сучасних викликах
1. Теоретико-методологічні проблеми сучасної філософії
2. Соціальна та політична філософія
3. Філософія науки та техніки
4. Філософія і теорія освіти
5. Філософські проблеми економіки.

Секція 2. Філософські проблеми права та держави
1. Право в системі соціальних норм
2. Особистість, право, держава: правова держава, права і свободи людини та громадянина
3. Історія філософії права
4. Сучасні філософські проблеми права і держави.

Секція 3. Культурні традиції України: історія і сучасність
1. Культура України перед викликами глобалізму та мультикультуралізму
2. Релігія і сучасна культура
3. Етика та естетика в конструюванні культурного ландшафту сучасної людини.
4. Культура Слобідської України і козацтва: традиції та новації.

Секція 4. Духовне та фізичне здоров’я нації
1. Духовні потреби особистості в сучасних реаліях
2. Філософія спорту і тілесного
3. Здоров’я нації як здобуток і суспільна цінність
4. Філософський аналіз екологічних викликів.