Завідуючий кафедрою

Доктор філософських наук, професор Тарароєв Яків Володимирович google scholar

email: yakiv.tararoiev@khpi.edu.ua

Закінчив:
Харківський державний університет, 1996 р., кафедра астрономії; аспірантура: Харківський державний університет, 2001 р.

Наукові інтереси: Філософія науки, філософські аспекти космології, історія космологічних поглядів і астрономії, історія та філософія фізики, онтологічні основи наукового знання, форми і методи генезису наукового знання, соціокультурні основи науки. Фахівець у галузі філософії науки. Спеціалізується на проблемі онтології науки, насамперед фізики і космології. Автор оригінальної концепції онтологічних підстав сучасного природничо-наукового знання, згідно з яким природна реальність, відображена в теорії, є конструктом людського розуму, що складається з елементів теоретичної та практичної діяльності.

Спеціальність:
Філософська антропологія, філософія культури, філософія освіти та філософія викладання.

Дисертації:
1. «Гносеологічні проблеми космології раннього всесвіту» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки.
Захист кандидатської дисертації «Гносеологічні проблеми космології раннього всесвіту», 2002р., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
2. «Онтологічні засади сучасної фізики та космології». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки.
Захист докторської дисертації «Онтологічні засади сучасної фізики та космології», 2010, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Підручники:
1.Філософські проблеми сучасно наукового пізнання : підручник / Я. В. Тарароєв [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Іванченко І. С., 2023. – 350 с.
2.Вступ до філософії : навч.-метод. посібник ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : ФОП Іванченко І. С., 2018. – 186 с.