Автоматизація

Автоматизація – штучний інтелект сучасного підприємства

Протягом багатьох тисяч років розвитку цивілізації, людина неодноразово робила спроби замінити ручну роботу по підтримці рівня і температури механічними пристосуваннями. Проте тільки в останні 100 років проблема створення таких пристроїв стала основним завданням нової галузі – автоматизації.

Сучасна людина оточена пристроями з автоматичними функціями: ліфти, автоматичні двері, світлофори, будильники, побутова техніка і багато що інше. Більшість людей сприймають роботу таких пристроїв як природну частину повсякденного життя і не замислюються, наскільки складні процеси покладені в основу виготовлення і функціонування цих пристроїв.

Та найбільшого значення автоматизація набула на підприємствах. На перших промислових підприємствах управління технологічним процесом здійснювалося вручну. Але із збільшенням виробничих потужностей і ускладненням технологій таке управління стало неможливим. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні прилади, які дозволяли управляти технологічним процесом без участі людини. Такі пристрої почали називати автоматичними приладами для контролю або регулювання. Пізніше приладобудування оформилося в окрему галузь, а проблемами підбору приладів і створення на їх основі систем управління зайнялися фахівці з автоматизації.

Складність створення ефективних систем управління технологічними процесами привела до розділення автоматизації як галузі, на вузькі профілі:

 • автоматизацію харчових виробництв
 • автоматизацію хімічних виробництв
 • автоматизацію процесів переробки нафти і газу
 • автоматизацію житлово-комунального господарства, транспорту і тому подібне.

Останнім часом системи автоматизації почали будувати на основі обчислювальних пристроїв, комп’ютерів і мікропроцесорів. Для створення і роботи таких систем було розроблено спеціальне програмне забезпечення. Обслуговувати такі комплекси можуть тільки грамотні фахівці, які розуміють принципи роботи засобів автоматизації, обчислювальних систем і знають сучасні мови програмування.

Системи автоматичного управління (САУ) є технічним аналогом інтелекту людини. Сучасні САУ побудовані на базі цифрових пристроїв – комп’ютерів і мікропроцесорів. Основою таких систем є складне програмне забезпечення, яке використовує як прості алгоритми розрахунків так і алгоритми на основі нейронних мереж і нечіткої логіки. Останні є основою штучного інтелекту. Сучасна галузь автоматизації має кілька напрямків пов’язаних з розробкою і застосуванням приладів і програмного забезпечення. САУ застосовують для управління будь-якими сучасними процесами і виробництвами.

Таким чином, сучасне підприємство функціонує майже без участі людини. Втручання у роботу підприємства необхідне лише у випадку надзвичайної ситуації – аварії або поломки обладнання. На багатьох підприємствах запроваджено дистанційне керування через мережу Інтернет або через мобільні додатки.

Наша кафедра займається підготовкою таких фахівців для будь-яких галузей промисловості. В процесі навчання студенти знайомляться з методами і конструкціями засобів контролю і управління, програмним забезпеченням систем, що управляють, сучасними мовами програмування комп’ютерів і мікропроцесорних пристроїв, супутнім програмним забезпеченням, а також фундаментальними основами розробки систем автоматичного управління.

Що знають і уміють наші випускники?

 • можуть розробляти системи управління як окремими технологічними параметрами так і підприємствами в цілому;
 • створювати моделі і проводити дослідження роботи систем управління;
 • розробляти програми розрахунків сучасними мовами програмування;
 • створювати програми для зв’язку обчислювальної системи і мікроконтролерних пристроїв;
 • розробляти алгоритми обробки інформації для мікроконтролерів (конфігурування або програмування контролерів);
 • розробляти системи промислових мереж (на основі ПЕОМ та контролерів);
 • використовувати графічні пакети для розробки технічних креслень (AutoCAD, КОМПАС);
 • використовувати системи проектування баз даних;
 • створювати і презентувати технічні проекти сучасними засобами мультимедія та мережі Інтернет;
 • та багато …багато іншого

Що це дає нашим випускникам?

Наші студенти вже на 3-4 курсах встановлюють зв’язки з ІТ – фірмами для роботи за спеціальністю. Мають можливість працевлаштування на неповний робочий день на 5-6 курсах. Високооплачувана робота у сфері автоматизації та ІТ – технологій: наразі наші випускники займають керуючі посади на багатьох підприємствах.