Про кафедру

Курс технології жирів і спеціалізація в цій області існувала в Харківському технологічному інституті з початку його заснування, тобто з 1885 року. Самостійна кафедра технології жирів була організована в 1930 р. У 2004 році на кафедрі технології жирів відкрита спеціальність «Технологія бродильних виробництв і виноробства». У 2011 році кафедру технології жирів було перейменовано в кафедру технології жирів та продуктів бродіння.

Кафедра займає площу близько 750 м2 в технічному корпусі на другому і третьому поверхах. На кафедрі є спеціалізовані навчальні та наукові хімічні лабораторії, фізико-хімічна лабораторія, комп’ютерний клас, навчальна аудиторія, мікробіологічна лабораторія, оснащені технічними засобами навчання.

У складі кафедри 3 доктори наук, 11 кандидатів наук, з них 8 професорів та 6 доцентів.

Випускники кафедри отримують вищу освіту за спецiальнiстю 181 «Харчові технології» і спеціалiзацiями «Технології жирів, жирозамінників та ефірних масел» та «Технології продуктів бродіння і виноробства». Успішно функціонує аспірантура.

Наукові дослідження, які виконуються на кафедрі в галузі хімії і технології жирів, а також в області бродильних виробництв дає можливість готувати спеціалістів високої кваліфікації.

За роки свого існування кафедрою підготовлено понад 2,5 тис. фахівців, серед яких Міністр харчової промисловості, Герой України, директора, головні інженери, головні технологи підприємств галузі тощо.