Наукові статті співробітників кафедри

2020

 1. Optimizing the parameters of the production process of fat systems with a minimum content of trans-isomers / P.O. Nekrasov, O.M. Gudz, O.P. Nekrasov, T.O. Berezka // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2020, No. 3, pp. 128-133. Scopus.
  (SCOPUS, http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-130-3-128-133).
 2. Метрологічні особливості вимірювання з півдищеною точністю густини нерафінованих олій / Ю.В. Кузьменко, Д.М. Мельник, О.А. Мінченко, В.О. Голодняк, І.М. Демидов, О.М. Півень, В.І. Шевченко, Д.А. Смородський, В.В. Хасанов // Український метрологічний журнал. – 2020. – № 3A. – C. 17–22. (Web of Science, https://doi.org/10.24027/2306-7039.3А.2020.217618).
 3. The technology of modification of fats (acyglycerols) by changing the composition of the alkyl / K. O. Havriushenko, O. O. Udovenko, F. F. Gladkiy // Nauka i studia. Przemyśl: Nauka i studia, 2020. – №7 (209). – Р. 44-58.
 4. Technology of culinary (frying) fats / O. Udovenko, F. Gladkiy, I. Shkredov, K. Havriushenko, O. Litvinenko, K. Kunitsia // (2020), «EUREKA: Life Sciences» Number 3, P. 10-17. DOI: 10.21303/2504-5695.2020.001318 (г. Таллинн, Эстония).
 5. Лабейко. М.А. Влияние способа экстрагирования на эффективность извлечения хлорогеновой кислоты из подсолнечного шрота. / М.А. Лабейко, Ф.Ф. Гладкий, О.В. Жулинская и [др.] // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2020. – Vol. 2. – No 44. – P. 23-27. https://issuu.com/njd-iscience/docs/njd_44_2/s/11157891
 6. Мироненко Л.С., Перевалов Л.І., Тимченко В.К., Попов М.О., Арутюнян Т.В. Технологічні та економічні аспекти обрушування насіння сафлору вітчизняних сортів // Nauka i studia.- Przemysl: Nauka I studia, 2020. – №2 (204). – С. 51-61.
 7. Kasianenko L. The technology for producing greases based on sunflower oil by hydrochlorination of oil / L. Kasianenko, I. Demydov, S. Molchenko // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2020. – №40. – С. 5–8.
 8. Гаврюшенко К.О. Новий емульгатор і консервант на основі рицинової кислоти / Гаврюшенко К.О., Ф.Ф. Гладкий, В.В. Скляр // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2020. – № 51 (1). С. 5–11.
 9. Кристалізація суміші какао-масла та нових модифікованих жирів / К.О. Гаврюшенко, Ф.Ф. Гладкий, В.М. Баумер, В.С. Мазаєва // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2020. – № 52 (1). С. 10–19.
 10. Havriushenko K. Analysis of the ethyl stearate properties as a new alternative to cocoa butter / K. Havriushenko, F. Gladkiy // Technology audit and production reserves. – 2020. – № 6/3 (56). – С. 36–40. doi: 10.15587/2706-5448.2020.218645.
 11. Гаврюшенко К.О. Експериментальна оцінка можливої токсичності етилстеарату за умов використання його в якості харчового продукту / К.О. Гаврюшенко, Т.В. Горбач, Ф.Ф. Гладкий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – № 26 (6), С. 189–196. doi: 10.24263/2225-2924-2020-26-6-21.
 12. Analysis of the influence of technological parameters of the chlorogenic acid extraction process from sunflower meal on the degree of its extraction / M. Labeiko, F. Gladkiy, S. Bochkarev, V. Mazaeva, E. Litvinenko, T. Ovsiannikova, S. Zhyrnova, N. Sytnik // Technology audit and production reserves, 2020. – № 1/3(51). – P. 38-43. doi: 10.15587/2312-8372.2020.198765
 13. Технологія поверхнево-активних похідних рицинової кислоти / К.О. Гаврюшенко, Ф.Ф. Гладкий // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2020. – № 5 (1359). – С. 56-62. doi: 10.20998/2220-4784.2020.05.09
 14.  Модифіковані жири: окиснювальна стабільність і визначення шляхів застосування у складі харчових продуктів / О. О. Удовенко, Ф. Ф. Гладкий, О. А. Литвиненко, К. В. Куниця, Н. С. Ситнік // Наукові праці НУХТ. – К: НУХТ, 2020. – № 2. – С. 176-186.
 15. Показники якості модифікованих жирів нового покоління / О.О. Удовенко, Ф.Ф. Гладкий, І.В. Шкредов, К.О. Гаврюшенко// Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – 2020. – № 3 (5). – С. 66-72. doi:10.20998/2413-4295.2020.01.10
 16. Мироненко Л.С., Тимченко В.К., Перевалов Л.І., Арутюнян Т.В. Дослідження показників безпеки та окиснювальної стабільності сафлорової олії // Інтегровані технології та енергозбереження. Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – №1. – C. 72-81.
 17. Касьяненко Л. М. Одержання мастил із жирової сировини / Л. М. Касьяненко, І. М. Демидов, Є. І. Шеманська. // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – №26. – С. 53–58.
 18. Півень О.М. Розробка рецептури нового лікеро-горілчаного напою «Зоряна ніч» / О.М. Півень, С.М.Мольченко // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2020. – № 3. – С. 54–62.
 19. Оптимізація рецептурного складу та деяких споживчих властивостей гречаних цукерок / О.М.Півень, І.М. Демидов, С.М.Мольченко, Т.О.Березка // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – № 6 (1360). – С. 71–76.
 20. Використання епоксидованої соняшникової олії для одержання біомастильних матеріалів / Касьяненко Л.М., Демидов І.М., Мольченко С.М., Демидова А.О. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – № 6 (1360). – С. 61–65.
 21. Технологічні аспекти одержання високоякісного ядра соняшнику для кондитерської промисловості / Перевалов Л.І., Фадєєв Л.В., Тимченко В.К., Д’яченко М.В. // Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ». Серія «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів». – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – №5 (1359). – С. 51-55.
 22. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу обрушування насіння соняшнику кондитерського сорту / Перевалов Л.І., Фадєєв Л.В., Тимченко В.К., Півень О.М., Д’яченко М.В // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – №2 – С. 57- 68.
 23.  Левчук І.В., Некрасов П.О., Кіщенко В.А., Голубець О.В., Тимченко В.К., Арутюнян Т.В. Жирнокислотний, стериновий та ацилгліцериновий склад олій та жирів / Довідкове видання // Київ: Видавництво «Сталь», 2020. – 207с.

2019

 1. Nekrasov P.O. Fatty systems with reduced content of trans-fatty acids / P.O Nekrasov, O.M. Gudz, O.P. Nekrasov, V.A. Kishchenko, O.V. Holubets // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2019, No. 3, pp. 132 ‒ 138.
  (SCOPUS, http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-124-3-132-138).
 2. Nekrasov P. Optimization of the composition of next generation fatty systems / P. Nekrasov, O. Gudz, O. Nekrasov, T. Berezka // Technology audit and production reserves ‒ 2019, № 1/3 (45) – P. 16‒20.
 3. Nekrasov P.O. Дослідження мікробіологічних показників мяких маргаринів на основі олеогелів / P.O. Nekrasov, O.M. Gudz // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) №5 (45). 2019. P. 38 ‒ 41.
 4. Некрасов П.О. Кінетика і термодинаміка ферментативного процесу виробництва / П.О. Некрасов, О.М. Гудзь, С.І. Руднєва, О.П. Некрасов // Інтегровані технології та енергозбереження, 2019. ‒ №2. ‒ С. 11‒19.
 5. Фотохімічна ізомеризація олефінів / Є.О. Гончаров, Ф.Ф. Гладкий, А.С. Абу Шейба, В.В. Скляр // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – № 21. – С. 57–61.
 6. Про здатність природних антиоксидантів впливати на окиснення харчових рослинних олій / М.А. Лабейко, Н.М. Любченко, О.А. Литвиненко, Ф.Ф. Гладкий // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2019. – №1. – С. 78–85.
 7. Удосконалення методики кількісного визначення хлорогенової кислоти у шроті з насіння соняшнику / М.А. Лабейко, О.А. Литвиненко, Ф.Ф. Гладкий, З.П. Федякіна // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 45 (1321). – С. 88-92.
 8. Деякі аспекти щодо гідролізу хлорогенової кислоти, отриманої зі соняшникового шроту / М.А. Лабейко, Н.М. Любченко, О.А. Литвиненко, Ф.Ф. Гладкий // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2019. – №2. – С. 32–37.
 9. Дослідження ефективності ряду розчинників щодо можливості екстрагування хлорогенової кислоти зі соняшникового шроту / М.А. Лабейко, Н.М. Любченко, О.А. Литвиненко, Ф.Ф. Гладкий // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів: зб. наук. пр. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 15 (1340). – С. 56-60.
 10. Касьяненко Л. Н. Можливість одержання біомастильних матеріалів шляхом хімічної модифікації олій / Л.М. Касьяненко, І.М. Демидов, С.М. Мольченко // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Серія: Іноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – 2019. – № 15. – С. 51–55.
 11. Кравченюк Х.Ю. Аналітична модель деградації бактеріальної плівки на поверхні трубопроводу із нержавіючої сталі / Х.Ю. Кравченюк, І.Я. Стадник, С.М. Мольченко, І.М. Демидов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 15 (1340). – С. 25–30.
 12. Виявлення сторонніх жирових домішок в соняшниковій олії / В.С. Мазаєва, І.М. Демидов, Н.С. Ситнік // Nauka i studia. – Przemysl: Sp. z o. o. «Nauka i studia». – 2019. – № 5 (194). – S. 52–61.
 13. Исследование особенностей фазовых превращений бинарных смесей олеина и стеарина, которые получены из пальмового масла, методом дифференциальной сканирующей калориметрии / В.С. Мазаєва, И.Н. Демидов, В.О. Голодняк, З.И. Коваленко, Т.А. Оноприенко // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2019. – № 36(2). – С. 19–28.
 14. Касьяненко Л.Н. Использование растительных масел для получения базовых основ моторных масел / Л.Н. Касьяненко, И.Н. Демидов, В.М. Сорочинский // Масложировой комплекс. – Днепр: ИА «Эксперт-Агро». – 2019. – № 1(64). – С. 41–42.
 15. Исследование изменения концентраций твердых и жидких триацилглицеролов в жирах методом дифференциальной сканирующей калориметрии / И.Н. Демидов, В.С. Мазаєва, В.А. Голодняк, Т.А. Оноприенко, Н.С. Сытник.// Международное научно-практическое отраслевое издание «Масложировой комплекс». – Днепр: ИА «Эксперт-Агро». – 2019. – № 2(65). – С. 50–53.
 16. Касьяненко Л.Н. Облученное УФ-излучением подсолнечное масло как альтернатива нефтяным смазочным материалам / Л.Н. Касьяненко, И.Н. Демидов // Масложировой комплекс. – Днепр: ИА «Эксперт-Агро». – 2019. – № 3. – С. 29–31.
 17. Демидова А.А. Низкотемпературная дезодорация масел без использования дезодорационной колонны / А.А. Демидова // Масложировой комплекс. – Днепропетровск. – «Эксперт Агро». – № 3 (66). – 2019. – С. 44–48.
 18. Аналіз структурних показників олії з насіння сафлору, адаптованого за умов східного лісостепу / Л.С. Мироненко, В.К. Тимченко, Л.І. Перевалов, Т.В. Арутюнян // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. − Серія: технічні науки. – Київ. − Том 30 (69). – Ч. 2. − № 5.− 2019. – С. 98−103.
 19. Перевалов Л.І. Вплив вологості насіння високоолеїнового соняшнику гібрида Український F1 на обрушування цього насіння в замороженому стані / Л.І. Перевалов, О.М. Півень, С.О. Тесленко // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 4.– С.56–63.
 20. Матюхов Д.В. Перспективы соєвого протеина для нанотехнологий / Д.В. Матюхов. // Масложировой комплекс . – 2019. – № 1(64). – С. 34–39.
 21. Матюхов Д.В. Применение мембран в технологии добывания растительных масел / Д.В. Матюхов, // Масложировой комплекс. – 2019. – № 3(66). – С. 41–44.
 22. Чумак О.П. Щодо отримання лецитину з фосфатидів соняшникової олії / О.П. Чумак, Т.О. Березка, С.М. Мольченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – № 15 (1340). – С. 14–19.
 23. Дослідження та аналіз технологічних властивостей насіння сафлору вітчизняних сортів / Л.С. Мироненко, Є.А. Криштоп, Л.І. Григорова, В.К. Тимченко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – № 15(1340). – С. 61–65.
 24. Слісь К. В. Дослідження та аналіз технологічніх властивостей крема косметичного з наноматеріалами широкого спектру дії / К.В. Слісь, В.К. Тимченко, В.Д. Блохіна // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів: зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 21(1346). – С. 62–68.

2018

 1. Nekrasov, P. Kinetics and thermodynamics of biocatalytic glycerolysis of triacylglycerols enriched with omega-3 polyunsaturated fatty acids / P. Nekrasov, O. Piven, O. Nekrasov, O. Gudz, N. Kryvonis // Питання хімії та хімічної технології. – Дніпро: ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, 2018. – №5. – С. 55–61.
 2. Nekrasov, P. Antioxidants development for functional beer beverage / P. Nekrasov, L. Danilova, O. Piven, T. Berezka // Nauka i studia. – Przemyśl, Poland, 2018. – №7 (187). – P. 114–121.
 3. Piven O. Kinetics and thermodynamics of biocatalytic glycerolysis of triacylglycerols enriched with omega-3 polyunsaturated fatty acids / P. Nekrasov, O. Piven, O. Nekrasov, O. Gudz, N. Kryvonis // Питання хімії та хімічної технології. – Дніпро: ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”, 2018. – №5. – С. 55–61.
 4. Piven O. Antioxidants development for functional beer beverage / L.Danilova, P. Nekrasov, O. Piven, T. Berezka // Nauka i studia. – Przemyśl, Poland, 2018. – №7 (187). – P. 114–121.
 5. Розробка рецептури бурякового квасу з використанням рослинних екстрактів / Т.В. Арутюнян, Півень О.М., Смолєнцев А.В. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018р.: у 4 ч. Ч. IІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С.184.
 6. Демидов И.Н. Технология безотходной нейтрализации масел и жиров / И.Н. Демидов, С.Н. Мольченко // Масложировой комплекс. – Днепр: «Эксперт Агро», 2018. – № 1 (60) – С. 31–33.
 7. Матюхов Д. В. Методология научных исследований взаимосвязи питания и здоровья в контексте производства и потребления продукции масложирового комплекса // Материалы XI международной конференции [“Масложировая отрасль: технологии и рынок”], 30-31 мая, г. Киев. – 2018. – С. 46-53.
 8. Розробка кулінарних жирів підвищеної окисної стабільності / Удовенко О.О., Куниця К.В., Литвиненко О.А., Гладкий Ф.Ф. // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – № 26 (1302). – С. 100-108.
 9. Дослідження технологічних режимів пресування насіння рижію / Шеманська Є.І., Литвиненко О.А., Довбенко А.Р. // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Інноваційні дослідження в наукових роботах студентів. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. – № 18 (1294). – С. 69-73.

2017

 1. Некрасов П.О. Аналіз та перспективи розвитку індустрії дитячого харчування в Україні та світі / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко, Ю.С. Українцева, Ю. В. Назаренко, А. С. Авершина // Молочная индустрия: научно-практ. журнал. – Киев, 2017. – №1. – С. 30–35.
 2. Nekrasov, P.O. Modelling formulae of strawberry whey drinks of prophylactic application / P.O. Nekrasov, N. A. Tkachenko, S. I. Vikul, Ya. A. Honcharuk // Харчова наука і технологія. – Одеса. – ОНАХТ. – № 1. – 2017. – С. 80–88.
 3. Некрасов, П.А. К вопросу примесей сложных эфиров монохлорпропандиола и глицидола в растительных маслах / П.А. Некрасов // Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики. – Харків, УкрНДІОЖ НААН, 2017. – С. 133–145.
 4. Nekrasov P.O. Substantiation of storage parameters of the sour-milk infant drink «Biolakt» / P.O. Nekrasov, N. A. Tkachenko, A. S. Avershina, Ju. S. Ukrainceva // Харчова наука і технологія. – Одеса. – ОНАХТ. – № 3. – 2017. – С. 99–110.
 5. Півень О.М. Підвищення антиоксидантної стабільності соняшникової олії, що використовують для поливу крекеру / П.О. Півень // Хлебный и кондитерский бизнес. Научно-практический журнал. – Киев: ООО «Компания БИОПРОМ», 2017. – №4 (май). С. 24-25.
 6. Півень О.М. Еstimation of the measurements’ accuracy during the production of the new liquor “Mentina” // 27th International scientific symposium: Metrology and metrology assurance 2017, Sozopol, Bulgaria. – P. 348–352.
 7. Арутюнян Т.В. Особливості жирнокислотного складу вітчизняного борсукового жиру / І.В. Левчук, І.М. Демидов, В.К. Тимченко, Т.В. Арутюнян // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. – № 18 (1240). – С.80 – 84.
 8. Arutyunyan T. New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidative stability / T. Nosenko, E. Shemanskaya, Bakhmach, Sidorenko, A.Demydova, T.Berezka, D.Matukhov, T. Arutyunyan // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017 – №5/6 (89)– PP. 42–47. ISSN 1729-3774. (Scopus).
 9. Перспективи використання насіння сафлору у харчових та косметичних продуктах / .К. Тимченко, Л.С. Мироненко, Є.А. Криштоп // Вісник НТУ «ХПІ.– Х. : НТУ «ХПІ». – 2017. – № 29 (1201). – С.62 – 65.
 10. Демидов І.М. Використання водно-етанольного розчину карбонату калію для нейтралізації соняшникової олії / I.M Демидов, С.М Мольченко // Інноваційні технології: актуальні питання – Харків: УкрНДІОЖ НААН, 2017. – Вип. 1. – С. 39–45.
 11. Бойко М.І. Розробка технології пива з новими органолептичними властивостями / М.І. Бойко, Т.О. Березка, С.М. Мольченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 41 (1263). – С. 76–80.
 12. New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidate stability / N. Nosenko, E. Shemanskaya, Bakhmach, Sidorenko, A.Demydova, T.Berezka, T.Arutyunyan, D.Matukhov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017 – №5/6 (89)– P. 42–47. ISSN 1729-3774. Scopus
 13. Демидова А.О. Концентрування соняшникового гідратаційного осаду / А.О. Демидова // Концентрування соняшникового гідратаційного осаду / А.О. Демидова // Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики. Наукове видання. – 2017. – Випуск № 1. – С. 115 – 125
 14. Демидова А.А. Современные способы выведения продуктов окисления из масел и жиров / А.А. Демидова, М.А. Нестерцов // Масложировой комплекс. – Днепропетровск. – «Эксперт Агро». – № 3 (58). – 2017. – С. 45 – 47.
 15. Демидова А.А. Масложировой комплекс. – Днепропетровск. – «Эксперт Агро». – № 1 (60). – 2017. – С. 36 – 40.
 16. Матюхов Д. В. Разработка купажей растительных масел с высокой биологической ценностью и антиокислительной стабильностью / Т. Т. Носенко, Е. И. Шеманская, В. А. Бахмач, Т. В. Сидоренко, А. А. Демидова, Т. А. Березка, Т. В. Арутюнян, Д. В. Матюхов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2017. – 5/6 (89). – p. 42-47.
 17. Матюхов Д. В. Научно-технический прогресс и проблематика развития масложировой отрасли Украины /Д.В. Матюхов // Інноваційні технології: Актуальні питання науки та практики. – 2017. – Випуск 1. – С. 28-38
 18. Матюхов Д. В. Современные направления развития технологии добывания жиров // Материалы X Международной конференции [“Масложировая отрасль: технологии и рынок”], 30-31 мая, г. Киев. – 2017. – С. 49-54.
 19. Этиловые эфиры насыщенных жирных кислот как функциональные ингредиенты продуктов питания / Гладкий Ф.Ф., Литвиненко Е.А. // Наука, питание и здоровье: материалы конгресса (Минск, 8-9 июня 2017 г.) / Нац. Акад. Наук Беларуси, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»; редкол.: З.В. Ловкис [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 248-253.
 20. Екстракційний потенціал розчинів деяких кислот стосовно фенольних сполук / Лабейко М.А., Гладкий Ф.Ф., Литвиненко О.А., Федякіна З.П. // Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики. – Харків: УкрНДІОЖ. – Випуск 1, 2017. – С. 80-88.
 21. Модифицированные жиры нового поколения / Гладкий Ф.Ф., Гасюк Л.В., Литвиненко Е.А., Куница Е.В. // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «ЭкспертАгро». – 2017. – № 3 (58). – С. 42–44.
 22. Одержання білкового концентрату з насіння соняшнику вітчизняної селекції / Литвиненко О.А., Лабейко М.А., Федякіна З.П., Петік П.Ф. // Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики. – Харків: УкрНДІОЖ. – Випуск 1, 2017. – С. 89-99.
 23. Улучшение качества подсолнечного масла повышенной цветности/ Чумак О.П. // Інноваційні технології: актуальні питання науки та практики наукове видання. – Харків: УкрНДІОЖ НААН, 2017. –№1. – С. 107 – 114.
 24. Отримання біологічно активних екстрактів з вичавок винограду Vitis Vinifera сорту Ізабелла / Чумак О.П.// «Напої. Технології та Інновації». – Київ, 2017. – №5 (70). – с.22-25.

 

2016

 1. Некрасов, П.О. Оптимізація рецептурного складу напою оздоровчого призначення на основі сироватки / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко, С.І. Вікуль // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Хар-ків, 2016.– №1. – С. 49–57.
 2. Nekrasov, P. Optimization of formulation composition of the low-calorie emulsion fat systems / P. Nekrasov, Tkachenko N., Makovska T., Lanzhenko L. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2016.– №3/11 (81). – P. 20–27.
 3. Некрасов, П.О. Математичне моделювання компонентного складу комбінованих йогуртових напоїв / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко, А.В. Копійко // Зернові продукти і комбікорми. – Одеса. – ОНАХТ. – № 1 (61). – 2016. – С. 20–25.
 4. Оптимізація жирнокислотного складу спредів / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко, О.А. Куренкова // Продовольча індустрія АПК : наук.-практ. журн. / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ: Паралель, 2016. – №3. – С. 11–15.
 5. Некрасов, П.О. Оптимізація параметрів екстрагування біологічно активних речовин з квітів Tagetes patula / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко, С.І. Вікуль, Я.А. Гончарук // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. – Львів, 2016.– Том 18. – №1 (65), Ч. 4. – С. 122–132.
 6. Арутюнян Т.В. Наукові аспекти методу визначення консервантів у олієжировмісних продуктах / І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, В.К. Тимченко, К.В. Куниця, Т.В. Арутюнян // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / [редкол. :О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. –Вип. 1 (23). – С. 249-263.
 7. Арутюнян Т.В. Ресурсозаощаджуюча технологія солоду / Т.В. Арутюнян, Т.О. Березка, Л.А. Данилова, І.Б. Досов // Інтегровані технології та енергозбереження / Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 2. – С.61-70.
 8. Удосконалення методу визначення воскоподібних речовин в оліях за допомогою високотемпературної газорідинної хроматографії / І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, В.К. Тимченко та ін. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 2/4 (28). – С. 26–30.
 9. Технологічні аспекти запровадження системи безпечності харчових продуктів у схеми технохімконтролю сировини і готової продукції олієжирових виробництв / І.В. Левчук, І.М. Демидов, В.К. Тимченко // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – № 29 (1201). – С. 81–84.
 10. Удосконалення методу контролювання домішок мінеральних олив у рослинних оліях / І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, В.К. Тимченко, К.В. Куниця // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016, № 1. – с. 51 – 58.
 11. Удосконалення технології визначення бенз(а)пірену та суми ПАВ в рослинних оліях / І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, В.К. Тимченко, К.В. Куниця // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016, № 3. – с. 42 – 51.
 12. Пат. 110375 Україна, МПК C11B 3/02, C11B 13/00. Спосіб безвідходної нейтралізації олій та жирів з одержанням жирних кислот / Демидов І.М., Мольченко С.М.; заявник та патентовласник Демидов Ігор Миколайович. – № u201602876; заявл. 22.03.2016; опубл. 10.10.2016; Бюл. № 19.
 13. Демидова А.О. Дослідження характеристик та окиснювальної стабільності рижієвої олії з наступним купажуванням / Є.М. Шульга, Є.І. Шеманська // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів – Х. : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 19 (1191). – С. 70 – 75.
 14. Демидова А.О. Антиоксидант з кори дуба як джерело поліфенолів у пивоварінні / Данилова Л.А., Березка Т.О., Бойко М.І., Арутюнян Т.В., Демидова А.О. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів – Х. : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 29 (1201). – С. 66 – 71.
 15. Демидова А.О. Встановлення характеру спільного антиоксидантного впливу токоферолів та флавоноїдів на процес окиснення олій / А.О. Демидова, О.Ф. Аксенова, А.С. Кіндрашина, Т.О. Березка // Вісник Харківського державного університету харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2016. – № 2. – С. 387–393.
 16. Матюхов Д. В. Совершенствование методики изучения экстракции компонентов масличного сырья / Д. В. Матюхов, Н. А. Кривонос // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – № 19 (1191). – С. 18-24.
 17. Матюхов Д. В. Состояние и перспективы масложировой науки Украины в контексте мировых стандартов / Д.В.Матюхов, // . Масложировой комплекс . – 2016. – № 2(53). – С. 30-35.
 18. Technology of specialty fats based on palm stearin / K. Kunitsa, O. Udovenko, E. Litvinenko, F. Gladkiy, I. Levchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: Technology center, 2016. – № 3/11 (81). – С. 27–33.
 19. Современные методы оценки показателей качества продуктов фракционирования подсолнечного масла насыщенного типа / Куница Е.В., Литвиненко Е.А., Гладкий Ф.Ф., Левчук И.В., Кищенко В.А. // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «ЭкспертАгро». – 2016. – № 1 (52). – С. 36–39.
 20. Новые пути получения жиров специального назначения / Куница Е.В., Удовенко А.А., Литвиненко Е.А., Гладкий Ф.Ф., Левчук И.В. // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «ЭкспертАгро». – 2016. – № 2 (53). – С. 43–48.
 21. Створення харчових продуктів підвищеної біологічної цінності з використанням білкових продуктів із безлушпинного ядра насіння соняшнику / Литвиненко О.А., Гладкий Ф.Ф., Лабейко М.А., Федякіна З.П. // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «ЭкспертАгро». – 2016. – № 3 (53). – С. 43–48.
 22. Виробництво харчових форм білків із насіння олійних культур / Литвиненко О.А., Гладкий Ф.Ф., Федякіна З.П. // Наукове видання. – К.: Аграр. Наука, 2016. – 52 с.
 23. Використання купажованих жирових основ в технології спредів / Шеманська Є. І. , Шевченко І. О. , Литвиненко О. А. // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Інноваційні дослідження в наукових роботах студентів. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 19 (1191). – С. 34-38.
 24. Study of fat interesterification parameters’ effect on the catalytic reaction activity of potassium glycerate / Ситнік Н.С. Демидов І.М., Куниця К.В., Чумак О.П. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр, 2016. – №3/6 (81). – С. 33–38. Scopus

 

2015

 1. Некрасов, П.А. Функциональный медовый пивной напиток / П.А. Некрасов, Л.А. Данилова, Е.Н. Пивень, Т.В. Волынская //«ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» («Уральский научный вестник»). – Уральск, Казахстан: ТОО «Уралнаучкнига», 2015.– №5 (136). – С. 71–76.
 2. Некрасов, П.О. Гомогенізація комбінованих вершків у технології білкових паст для дитячого харчування / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко, Ю.С. Українцева // Продовольча індустрія АПК : наук.-практ. журн. / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ: Паралель, 2015. – №4. – С. 21–25.
 3. Некрасов, П.А. Новая технология использования СО2–экстракта хмеля в пивоварении / П.А. Некрасов, Л.А. Данилова, Т.А. Березка, Д.И. Иваненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №7. – С. 58–68.
 4. Некрасов, П.О. Заквашувальна композиція зі змішаних культур біфідобактерій для виробництва кисломолочних продуктів для дитячого харчування / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко, Назаренко Ю.В. // Повноцінне харчування: інноваційні аспекти технологій, енергоефективного виробництва, зберігання та маркетингу: колективна монографія. – Харків: ХДУХТ, 2015. – С. 295–316.
 5. Пивень Е.Н. Функциональный медовый пивной напиток / Л.А. Данилова, П.А. Некрасов, Е.Н. Пивень, Т.В. Волынская //«ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» («Уральский научный вестник»). – Уральск, Казахстан: ТОО «Уралнаучкнига», 2015.– №5 (136). – С. 71–76.
 6. Пивень Е.Н. Экстракт из безлузгового ядра подсолнечника – антиоксидант для кондитерского жира / О.М. Півень, Д.Є.Добрунов, Л.І.Перевалов // Інтегровані технології та енергозбереження / Щоквартальний науково-практичний журнал. –Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №1. С.78 – 81.
 7. Пивень Е.Н. Антиоксидант для смесевых растительных масел / Е.Н.Пивень, Д.Е.Добрунов, Л.И.Перевалов //«ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» («Уральский научный вестник»). – Уральск, Казахстан: ТОО «Уралнаучкнига», 2015.– №9 (140). – С. 66–70.
 8. Півень О.М. Determination of Antioxidant Activity of Solids Extracts Obtained from Sunflower Cakes / Dmytro Dobrunov, Leonid Perevalov, Olena Piven // Ukrainian Journal of Food Science. – Kyiv: NUFT, 2015. – Vol. 3. – Issue 2. – Р. 206–216.
 9. Арутюнян Т.В. Ячмінно-солодовий екстракт – функціональний інгредієнт м’яких маргаринів / Т.В. Арутюнян В.К. Тимченко, О.М. Трощенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Х. : НТУ «ХПІ». 2015. – №. 7 (1116). – С. 43–50.
 10. Арутюнян Т.В. Особливості технології безалкогольних напоїв з використанням дикорослої ягідної сировини / З.М. Романова, Л.О. Косоголова, Т.В. Арутюнян // Інтегровані технології та енергозбереження / Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – №1. – C.85-90.
 11. Сучасні методи ідентифікації олій та жирів у технохімконтролі жиропереробного виробництва / І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, В.К. Тимченко, К.В. Куниця // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : Технологічний центр, 2015. – № 14 (1123). – С. 71–78.
 12. Амарантова олія – якість та безпечність щодо використання як біологічно активної добавки / І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, В.К. Тимченко та ін. // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 2. – С. 74–80.
 13. Науково-методологічні основи створення національної нормативної бази оліє-жирової галузі / П.Ф. Петік. З.П. Федякіна, В.К. Тимченко, Л.І. Григорова, І.В. Левчук // Технологический аудит и резервы производства – Харків: «Технологічний центр», 2015. – № 3. – с. 9 – 14.
 14. Мольченко С.М. Одержання жирних кислот з соапстоку шляхом розкладання мила карбонатною кислотою / С.М. Мольченко, І.М. Демидов, В.Є. Вєдь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 7 (1116). – С. 76–82.
 15. Мольченко С.М. Використання діоксиду вуглецю для одержання жирних кислот з соапстоку / С.М. Мольченко, І.М. Демидов // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: «Технологічний центр», 2015. – № 4/6 (76). – С. 50–53.
 16. Мольченко С.М. Застосування карбонатів лужних металів як нейтралізуючого агенту при нейтралізації жирів / С.М. Мольченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 44 (1153). – С. 38–42.
 17. Demidova A. Determination of the sunflower oil storage period by the accelerated method / A. Demidova, O. Aksenova, I. Demidov // Вісник Харківського державного університету харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2015. – № 1. – С. 387–392.
 18. Демидова А.О. Підготовка сировини для виробництва ароматизованої мінеральної води / О.О. Любавина, А.О. Демидова, О.Ф. Аксьонова, Г.С. Папенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – №7. – С. 154 – 159.
 19. Демидова А.А. Определение срока хранения жиров и показатели окисленности жиров / И.Н. Демидов, Е.Н. Пивень, А.А. Демидова // Масложировой комплекс. – Днепропетровск. – «Эксперт Агро». – № 2 (49). – 2015. – С. 41 – 43.
 20. Демидова А.О. Способи прогнозування строків зберігання харчових продуктів [Текст] / Демидова А.О., Демидов І.М., Сіротенко Д.О. // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №12 – Удосконалення технології органічних речовин – НТУ “ХПИ”, 2015. – С. 238.
 21. Демидова А.О. Визначення строку зберігання олій прискореним методом / А.О. Демидова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 44. – С. 15–19.
 22. Дослідження технологічних та фізико-хімічних властивостей жирної коріандрової олії у процесі рафінації / Калина В.С., Луценко М.В., Гладкий Ф.Ф. // Харчова наука і технологія. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – № 1 (30). – С. 25–28.
 23. Усовершенствование технологии вымораживания подсолнечного масла / Нетреба А.О., Гладкий Ф.Ф., Литвиненко Е.А., Горкунов Б.М., Садовничий Г.В., Шкаляр Т.Г. // Масложировой комплекс. – Запорожье: Печатный мир. – 2015. – № 1 (48). – С. 28-31.
 24. Нові перспективи в технології видалення воскоподібних речовин із соняшникової олії / Нетреба А.О., Гладкий Ф.Ф., Литвиненко О.А., Садовничий Г.В., Левчук І.В., Кіщенко В.А. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. − № 7 (1116). – С. 29-35.
 25. Розробка способів нейтралізації вільних жирних кислот жирної коріандрової олії / Калина В.С., Гладкий Ф.Ф., Луценко М.В., Литвиненко О.А., Куниця К.В. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологический центр. – 2015. – № 5/6 (77). – С. 10-15.
 26. Визначення раціональних умов фракційної кристалізації жирної коріандрової олії / Калина В.С., Куниця К.В., Гладкий Ф.Ф., Луценко М.В., Литвиненко О.А. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ». – 2015. – № 52 (1161). – С. 88-94.
 27. Исследование взаимодействия гидроксиэтилэтилендиамина с подсолнечным маслом / А.П. Мельник, О.П. Чумак, С.Г. Малик, А.Е. Хусанов // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: Технологічний центр, 2015. – №4/6 (76). – С. 38-44. Scopus

 

2014

 1. Некрасов, П.О. Інгібування процесу кристалізації функціональних жирів, збагачених діацилгліцеринами / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко // Харчова наука і технологія. – Одеса. – ОНАХТ. – № 2 (27). – 2014. – С. 39–44.
 2. Некрасов, П.О. Інноваційна технологія біфідовмісних комбінованих кисломолочних напоїв функціонального призначення / П.О. Некрасов, Н.А. Ткаченко // Харчова наука і технологія. – Одеса. – ОНАХТ. – №2 (27). – 2014. – С. 49–56.
 3. Некрасов, П.А. Инновационная технология переработки масличного сырья с помощью ферментов / П.А. Некрасов, Ткаченко Н.А., Плахотная Ю.Н., Аверина Е.В. // Масложировой комплекс. – Днепропетровск. – «Эксперт Агро». – № 3 (46). – 2014. – С. 24 – 29.
 4. Півень О.М. Вплив попередньої підготовки безлушпинного ядра соняшника на ступінь вилучення олії / О.М. Півень, Д.Є.Добрунов, Л.І.Перевалов // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 16 (1059). C.140 – 144.
 5. Півень О.М. Дослідження факторів, що впливають на стійкість негазованої мінеральної води «Березівська» / Любавіна О.О., Михайленко В.Г., О.М. Півень, Аксьонова О.Ф. // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 16 (1059). C.134 – 139.
 6. Науково-практичні основи технології бродильних виробництв. Навчальний посібник / Ф.Ф. Гладкий, Л.А. Данилова, П.О. Некрасов, І.М. Демидов, Т.О. Березка, Т.В. Арутюнян // Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – 210 с.
 7. Арутюнян Т.В. Определение технологических условий получения стабилизатора маргарина / Т.В. Арутюнян // Современный научный вестник. Россия, г. Белгород: Наука и образование, 2014. – №7(203). – С. 84 –89.
 8. Розробка складу купажованої олії функціонального призначення / В.К. Тимченко, О.В. Степаненко, Д.В. Матюхов, О.М. Гудзь // Олійно-жировий комплекс, 2014. – № 1 (44). – с. 27 – 35.
 9. Технологія модифікованих жирів: навчальний посібник з грифом МОН України / Ф.Ф. Гладкий, В.К. Тимченко, І.М. Демидов, П.О. Некрасов та ін., – Харків: Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ»» 2014, – 214 с.
 10. Аналіз факторів небезпеки продукції в технохімконтролі олієжирових виробництв / І.В. Левчук, М.І. Осейко, В.К. Тимченко // Технологический аудит и резервы производства – Харків: «Технологічний центр», 2014. – № 5/2 (19). – с. 21 – 25.
 11. Безпечність застосування поліетилентерефталатової (ПЕТ) упаковки у виробництві рослинних олій / І.В. Левчук, В.А. Кіщенко, М.І. Осейко, В.К. Тимченко, К.В. Куниця // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: «Технологический центр» », 2014. – № 6/10 (72). – с. 27 – 31.
 12. Возможность применения метода ДТА в технохимконтроле производства мыла / В.К. Тимченко ,И.Н. Сытник, Е.А.Литвиненко // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «Експерт Агро», 2014. – № 2 (45). – с. 59 – 61.
 13. Технологические аспекты использования животных жиров в производстве маргариновой продукции / В.К. Тимченко, І.М. Демидов, З.П. Федякіна, В.А. Голодняк // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «Експерт Агро», 2014. – № 2 (45). – с. 19 – 21.
 14. Мольченко С.Н. Нейтрализация растительных масел водно-спиртовым раствором карбоната калия / С.Н. Мольченко, И.Н. Демидов // Современный научный вестник. – Белгород: «Руснаучкнига», 2014. – № 7 (203). – С. 90–95.
 15. Мольченко С.М. Кінетика нейтралізації жирів водно-спиртовими розчинами карбонатів лужних металів / С.М. Мольченко, І.М. Демидов, В.Є. Вєдь // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2014. – Вип. 46. – Т. 2. – С. 207–209.
 16. Matukhov D. Ethanol extraction processing of sunflower product obtained from seed kernels by flaking / Dmitrij Matukhov // Scientific enquiry in the contemporary world: Theoretical basics and innovative approach. – San Francisco: B&M Publishing». – 2014. – № 2 (Vol. 5). − P. 130-142.
 17. Матюхов Д. В. Вплив умов етанольної екстракції речовин макухи соняшнику на динаміку процесу / Д.В. Матюхов // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 11. – Іваново: МАРКОВА АД, 2014. ЦИТ:114-772. – С. 51-55.
 18. Матюхов Д.В. Разработка состава купажированного масла функционального назначения / В.К.Тимченко, Д.В.Матюхов, О.В. Степаненко, А.И.Сокол, О.Н. Гудзь // . Масложировой комплекс . – 2014. – № 1(44). – С. 29-30.
 19. Экономические аспекты производства подсолнечного пальмитина из подсолнечного масла насыщенного типа / Куница Е.В., Сокол А.И., Литвиненко Е.А., Гладкий Ф.Ф., Каретникова В.С. // Современный научный вестник. – Белгород: «Руснаучкнига», 2014. – № 50 (246). – С. 47-56.
 20. Раціональні умови кристалізації воскоподібних речовин із соняшникової олії / Нетреба А.О., Гладкий Ф.Ф. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. − № 7. – С.130-136.
 21. Пальмітин соняшниковий – жирова сировина для виробництва хлібобулочної продукції / Куниця К.В., Литвиненко О.А., Гладкий Ф.Ф. // Наукові праці. – Одеса: «ОНАХТ», 2014. – Вип 46, том 1. – С. 142-145.
 22. Использование электрофизических методов обработки подсолнечного масла в технологии вымораживания / Нетреба А.О., Гладкий Ф.Ф., Садовничий Г.В., Шкаляр Т.Г. // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «Эксперт Агро». – 2014. – № 2 (45). – С. 29-33.
 23. Фильтрация в технологии вымораживания растительных масел / Нетреба А.О., Гладкий Ф.Ф., Садовничий Г.В., Шкаляр Т.Г. // Масложировой комплекс. – Днепропетровск: ИА «Эксперт Агро», 2014. – № 3 (46). – С. 22 – 24.

24 Дослідження хімічного складу жирної коріандрової олії, отриманої пресовим та екстракційним способами / Гладкий Ф.Ф., Луценко М.В., Калина В.С. // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2014. – Вип. 32. – С. 28-34.

 1. Использование электромагнитного поля в процессе вымораживания подсолнечного масла / Нетреба А.О., Гладкий Ф.Ф., Садовничий Г.В., Шкаляр Т.Г. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 49 (1091). – С. 3 – 14.
 2. Получение белковых продуктов из ядра и шрота семян подсолнечника / Литвиненко Е.А., Перевалов Л.И., Петик П.Ф., Федякина З.П., Добрунов Д.Е. // Современный научный вестник. – Белгород: Руснаучкнига, 2014. – № 46 (242). – С.10–17.
 3. Совершенствование технологии игристых вин / Чумак О.П., Гуренко Е.Г. // Publishing House «Education and Science», Чехия, Прага. – 2014. – С.17 – 23.