Додатковi послуги

Освітні експрес-курси, тренінги з питань галузі олійножирових та кондитерських виробництв та технології бродильних виробництв.

Надання консультативних послуг з питань визначення якісних характеристик сировини, напівфабрикатів та готової продукції харчових виробництв.