Спеціалізована вчена рада Д 64.050.05

Спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 — технічні науки (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №894 від 10.10.2022р.).

Профіль ради:

05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»

05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів»

Голова ради:

Цейтлін Мусій Абрамович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.17.08.

Заступник голови:

Білецький Едуард Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.17.08.

Вчений секретар:

Півень Олена Миколаївна, к.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.18.06.

 

Серед членів спеціалізованої вченої ради співробітники кафедри:

д.т.н., проф. Некрасов Павло Олександрович – завідувач кафедри

д.т.н., проф. Гладкий Федір Федорович – професор

к.т.н., доц. Півень Олена Миколаївна  ̶  професор

д.т.н., проф. Демидов Ігор Миколайович  ̶  професор

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.050.05 (13 осіб) в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»:

 

Члени ради

 • Арсеньєва Ольга Петрівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 05.17.08;
   
 • Атаманюк Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.08;
   
 • Ведь Валерій Євгенович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.17.08;
   
 • Гладкий Федір Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.18.06;
   
 • Демидов Ігор Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.18.06;
   
 • Кричковська Лідія Василівна, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.18.06;
   
 • Левчук Ірина Володимирівна, д.т.н., старший науковий співробітник, начальник лабораторії, ДП «УКРМЕТЕРТЕСТСТАНДАРТ», спеціальність 05.18.06;
   
 • Некрасов Павло Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.18.06;
   
 • Носенко Тамара Тихонівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06;
   
 • Товажнянський Леонід Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.17.08.