Студентське життя

Кафедра технології жирів та продуктів бродіння успішно використовує нові форми навчання, у тому числі курсове проектування в ігровій формі, яке дозволяє студентам розкрити свої інженерні та творчі здібності.

Опитування здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня ОПП “Технологія жирів, продуктів бродіння і виноробства”