Наукова діяльність

Сучасні дослідження на кафедрі здійснюються під загальним науковим керівництвом проф. Ф.Ф. Гладкого.

Тематика науково-дослідних робіт:

 • технологія очищення жирів від супутніх речовин (вирішується проблема зниження енергозатрат і відходів при рафінації жирів);
 • нова технологія шеретування насіння соняшника, виробництво харчового шроту і використання його як замінника тваринних білків (буде сприяти вирішенню проблеми раціонального харчування населення України, а саме ліквідувати дефіцит білків);
 • використання етилового спирту як розчинника в технології видобування олій;
 • ферментні технології модифікування жирів (дозволить суттєво зменшити енергозатрати і відходи при переробці жирів, виготовляти жири з певними властивостями, вивільнити Україну від імпорту кондитерських жирів);
 • технологія жирових продуктів функціонального призначення (створюються продукти, що не сприяють ресинтезу жиру в організмі людини і значною мірою вирішують проблему позбавлення надмірної ваги);
 • технологія етилових ефірів жирних кислот як дизельного палива (вирішується проблема створення дизельного палива на базі відновлювальної сировини і використання етилового спирту за Державною програмою “Етанол”).
 • дослідження біологічно-активних сполук і розробка на їх основі нових продуктів з лікувально-профілактичними властивостями;
 • антиоксиданти із рослинної сировини в технології пива зі збільшеною фізіологічною вартістю;
 • функціональні продукти харчування на основі пророщених зерен злаків;
 • поверхнево-активні та інші речовини на основі відновлюваної сировини (жирів) і використання їх в харчовій та в ін. галузях промисловості; зменшення окислюваності олій та жирів, подовження терміну їх зберігання, а також забезпечення екологічної чистоти жировмісних продуктів.

Серед найбільш визначних здобутків наукової школи кафедри технології жирів та продуктів бродіння:

 •  дослідження каталітичного гідрування рослинних олій, розробку і впровадження у промисловість з великим економічним ефектом безперервного методу гідрогенізації у виробництві харчового саломасу (Державна премія СРСР, 1967р);
 • комплекс робіт, що пов’язані зі створенням нових плівкоутворюючих матеріалів, розробку їх складу і впровадження у промисловість (премія ім. Дзержинського, 1939р, премія Мінчормет СРСР, 1949 р);
 • розвиток уявлень про фізико-хімічні властивості розчинів поверхнево-активних речовин, у тому числі їх миючій дії, створення нової методології їх оцінки;
 • дослідження каталітичного окислення вуглеводнів; розробку нових технологій отримання синтетичних жирних кислот, вищих жирних спиртів і їх похідних, що зіграло вирішальну роль у створенні і становленні вітчизняної промисловості синтетичних жирозамінників;
 • дослідження процесу екстракції рослинних олій, розробку і впровадження у промисловість зі значним економічним ефектом модернізованого шнекового екстрактора і безперервного енерго – ресурсозберігаючого методу первинної очистки олії;
 • дослідження в галузі синтезу поверхнево-активних речовин, створення і організацію промислового виробництва і впровадження нових поверхнево-активних матеріалів на їх основі, у тому числі активних компонентів миючих засобів побутового призначення, допоміжних засобів для нафто- і газовидобутку, змащувально-охолоджуючих технологічних засобів, для механічної обробки матеріалів;
 • комплекс досліджень, що присвячені технології виробництва мила; розробка і впровадження у промисловість безперервного методу варки мильної основи: розробку складу, організацію виробництва і впровадження у промисловість нових пластифікуючих мильну основу матеріалів; створення нового ефективного комплексного стабілізатору для туалетного мила;
 • дослідження в області стабілізації і поліпшення якості жирів і жировмисних харчових продуктів, розробку і впровадження у промисловість нових антиоксидантів, які отримані із рослинної сировини, ефективну очистку харчових жирів від важких металів;
 • вивчення властивостей ряду біологічно активних речовин, розробку складу, організацію виробництва нових лікарських препаратів широкого спектру дії, у тому числі ранозаживлюючої, радіопротекторної та інші;
 • створення нової технології відокремлення оболонок соняшникового насіння, яка забезпечує отримання ядра високої якості;
 • дослідження в галузі використання ферментів для очистки і модифікації жирів; розробка технології виробництва жирів із певними властивостями.

Наукову школу з початку її заснування складали відомі вчені, фахівці промисловості. Вони є основою науково-дослідних і викладацьких колективів кафедри технології жирів НТУ “ХПІ”, Українського науково-дослідного інституту олій та жирів (м. Харків), науково-дослідного і проектного інституту хімічної промисловості (ВНДІХімпроект м. Київ), науково-дослідного інституту поверхнево-активних речовин (ВНДІПАР, РФ). Серед них: П.В. Науменко, доктор технічних наук, лауреат Державних премій СРСР, Міністр харчової промисловості СРСР, С.Д. Копиленко, лауреат Державної премії СРСР, співробітники ХПІ доктори наук М.П. Беспятов, Ф.Ф. Гладкий, А.П. Мельник, М.П. Іхно, І.М. Демидов, а також О.А. Перченко, А.С. Дроздов; кандидати наук: З. І. Бухштаб, І. В. Богдан, Л.П. Гречишникова, О.М. Постольний, B.C. Овчаренко, М.К. Якубов, А.В. Нечаєва, Л.І. Перевалов, О.П. Чумак, В.К. Тимченко, Л.А. Данилова, а також O.I. Кудряшов, Б.П. Котельников, В.М. Ковальов, В.О. Ющенко, В.І. і Л.1. Бавикі, О.С. Басов.

Фахівці наукової школи приймали участь у розвитку науки і технології інших країн шляхом підготовки наукових кадрів для Болгарії, Румунії, Польщі, Німеччини, Сирії, КНР. На кафедрі технології жирів представники цих країн стажувались, виконували науково-дослідні роботи, в тому числі дисертації.

З самого початку професорів-хіміків ХПТІ (ХТІ), НТУ «ХПІ» кафедри технології жирів науково-дослідна робота була основним удосконалення навчального процесу шляхом використання результатів наукових досліджень при викладанні спеціальних дисциплін. Це повною мірою притаманне О.П. Лідову, С.О. Фокіну, Б.Н. Тютюнникову, їх послідовником, що відіграє суттєву роль і забезпеченні підготовки інженерів високого фахового рівня для вітчизняної промисловості.