Кафедра

Динаміки та міцності машин

Iсторія кафедри починається у 1930 році, коли в нашому університеті, зі створення спеціальності “Динаміка і міцність машин”, що готувала спеціалістів принципово нового типу, синтезуючих глибоку фізико-математичну підготовку та навики практичного інженера. Засновниками спеціальності були видатні вчені: академіки Йоффе А. Ф., Обреімов І. В., Синельников К. Д., професор Бабаков І. М. 

Широко відома наукова школа динаміки і міцності машин надає кожному студенту великі можливості проявити себе у науковому плані. Cтудент, працюючи поруч з вченими, набуває фундаментальних знань, що дозволять йому вирішувати проблеми практично будь-яких галузей науки і техніки. Це дає можливість нашим фахівцям впевнено почувати себе серед нової техніки, яка швидко змінюється, бути справжними творцями на будь-якому робочому місці. Особлива риса наших випускників полягає у тому, що вони досконало володіють інформаційними технологіями, розробляють алгоритми будь-яких складних процесів, бездоганно програмують, вміють експлуатувати САПР. Кафедра однієїю з перших ще у кінці п’ятдесятих років запровадила у навчання  та наукові дослідження електронні обчислювальні машини і методи програмування. Наші випускники з успіхом працюють як вчені, програмісти, інженери і підприємці в багатьох країнах світу: Болгарії, Угорщині, В’єтнамі, Германіі, Ізраілі, Канаді, Китаї, Польщі, Росії, США.

ВОДКА Олексій Олександрович

Завідувач кафедри

доцент, кандидат технічних наук

Конкурентні переваги наших спеціалізацій: сучасні технології навчання; практика та стипендії країн Євросоюзу; навчання, що відбувається на реальних задачах; працєвлаштування в кращих світових компаніях та університетах. Наші випускники працюють дослідниками та інженерами в найбільших українських і світових інженерних та ІТ компаніях, які займають-ся проектуванням і розробкою нової техніки. Найбільш великий попит на наших випускників мають R&D центри: «Прогрестех Україна», «Boeing», «BIIR», «SoftInWay», «Актуальна Механіка», УПЕК та інші. А також ІТ компанії:   <EPAM>, NIX-solutions, GlobalLogic, AltexSoft та багато інших.

Напрямки наукової діяльності

У нинішній час наукова школа з динаміки, міцності, надійності та оптимізації складних машин та конструкцій в умовах інтенсивного навантаження розвивається в таких напрямках: нелінійна механіка тонкостінних елементів конструкцій; прогнозування надійності елементів конструкцій з урахуванням випадковості навантаження та властивостей системи при різних фізичних моделях відмов; математичне моделювання у задачах технологічної механіки виробів з полімерних композиційних матеріалів; дослідження теплофізичних, термопружних та реалогічних властивостей композиційних матеріалів методами мікромеханіки; розробка теорії шаруватих оболонок із шарами з матеріалів з пьєзоелектричними властивостями; розробка наукових основ, алгоритмів і програмних засобів застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання тривимірних задач механіки суцільного середовища; опрацювання методик міцностних розрахунків та дослідження елементів колесних пар тепловозів в експлуатаційних та оптимальних технологічних режимах; розробка компьютерізованих методів експериментального дослідження деталей високонавантажених машин з метою продовження їхнього ресурсу та відпрацювання діагностичних признаків для наступного включення до системи діагностики.

Адреса

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”,

Фізичний корпус, 1-й поверх

Контакти
Телефон: (057) 707-68-79

Email: oleksii.vodka@khpi.edu.ua