Архів новин 2016 р.

23 грудня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у грудні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Аянот К. Ю. Современная социал-демократия: истоки, эволюция, экономическая программа;

2) Новікова А. Є. Соціально відповідальна поведінка роботодавця у разі скорочення працівників;

3) Юр М. В. Пріоритетні напрямки політики наповнення державного бюджету.

____________________________________________________________________________________

25 листопада 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у листопада обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Буткова А. Ю. Шляхи економічного вирішення проблем утилізації відходів в Україні;

2) Гурова Ю. В., Мірошник М. В. Дослідження товарної політики підприємства як фактору його конкурентоспроможності в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

____________________________________________________________________________________

25 жовтня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у жовтні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Мерзлікіна Ю. М. Корупція – ракова пухлина економіки України;

2) Рязанова Л. А. Роль иностранных инвестиций в развитии экономики Украины.

____________________________________________________________________________________

30 вересня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у вересні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Курячий В. С. Формування системного підходу до аналізу ефективності діяльності підприємства;

2) Пустовит Д. А. Новації у сфері державних закупівель в умовах трансформаційної економіки.

____________________________________________________________________________________

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації».

logotipikКафедра загальної економічної теорії запрошує взяти участь у роботі секції кафедри присвяченій проблемам соціальної відповідальністї бізнесу і сучасної цивілізації.

До участі у конференції запрошуються вчені, аспіранти, магістранти, викладачі вищих навчальних закладів. Планується публікація статей на актуальні, проблемні теми.

Детальна інформація подана в інформаційному листі:

Інформаційний лист.pdf 

Оргкомітет

                                                                                                                                                  

5 вересня 2016 р. Праці науково-педагогічних працівників кафедри загальної економічної теорії оновлено у цифровому репозитаріeNTUKhPIIRю:

«Електронний архів Національного технічного
у
ніверситету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR)
.

                                                                                                                                                    

1 вересня 2016 р. Щиро вітаємо першокурсників з початком студентського життя!

Чарльз Дарвін гов01.09.2015орив так: «Навчитися можна тільки тому, що любиш». Любіть науку, любіть знання – і це вам повернеться сторицею.

Нехай роки навчання будуть насичені новими враженнями, знаннями і навиками, що неодмінно відкриють двері в успішне майбутнє!

Колектив кафедри

                                                                                                                                                    

Згідно наказу МОН України від 01.07.2016 № 750 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 1 липня 2016 року» присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук аспірантці захисткафедри ЗЕТ Замулі Олені Василівні.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Замули О.В. на тему «Управління інформаційними витратами переробних підприємств» відбувся 20 квітня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 в Національному технічному університеті «ХПІ».

Науковий керівник –завідувач кафедри загальної економічної теорії НТУ «ХПІ», д.е.н., проф. Архієреєв С.І.

Офіційні опоненти: 1) Лепейко Т.І. – доктор економічних наук, профессор, завідувач кафедри кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця; 2) Остапенко Т.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії

Щиро вітаємо Олену Василівну з захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук! 

Бажаємо успіхів і нових творчих звершень в освітній та науковій діяльності!

Колектив кафедри загальної економічної теорії

                                                                                                                                                    

15 червня 2016 р. До уваги студентів заочної форми навчання!

учебаДля студентів, які мають установчу сесію у червні 2016 р. завдання для написання реферативних робіт, виконання розрахункових завдань тощо, вже розміщені на нашому сайті у розділі «Навчальний процес», в підрозділі «Методичні вказівки для студентів-заочників».

Для студентів, які мають установчу сесію у серпні-вересні 2016 р. завдання для написання реферативних робіт, виконання розрахункових завдань тощо, будуть розміщені на нашому сайті у розділі «Навчальний процес», в підрозділі «Методичні вказівки для студентів-заочників» до вересня 2016 р.

Адміністратор сайту

                                                                                                                                                    

Згідно Наказу МОН України від 12.05.2016 № 503 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 12 травня 20захист16 року» присуджено науковий ступень кандидата економічних наук асистенту кафедри ЗЕТ МІТРОФАНОВІЙ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНІ.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Мітрофановою А.С. на тему «Сучасний технологічний спосіб виробництва як чинник перетворень виробничих відносин» відбувся 25 березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.01 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Щиро вітаємо Анастасію Сергіївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук!

 Бажаємо творчого натхнення, міцного здоров’я та добробуту, подальших успіхів у науці та навчальній діяльності!

Колектив кафедри

                                                                                                                                                    

До уваги студентів заочної форми навчання!

учебаДля студентів, які мають установчу сесію у червні, серпні 2016р. завдання для написання рефератів, виконання розрахункових завдань тощо, будуть розміщені на сайті у розділі «Навчальний процес», в підрозділі «Методичні вказівки для студентів-заочників» до липня 2016 р.

                                                                                                

До уваги учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (19-20 квітня 2016 р.), секція № 5 «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації».

Завантажити матеріали конференції можна переходячи за посиланням:

Скачати тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (19-20 квітня, 2016 р.).

                                                                                                                                                    

19-20 квітня 2016 р. відбулося пленарне засідання Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» та робота секції № 5 «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації» (Голова секції: Архієреimageєв С.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри загальної економічної теорії НТУ «ХПІ»; секретар секції: Двінських В.М. – ст. викладач кафедри загальної економічної теорії НТУ «ХПІ».

Після офіційного відкриття Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальній прогрес» на пленарному засіданні були представлені доповіді студентів та аспірантів різних вищих навчальних закладів, серед яких була також і секція №5.

На пленарному засіданні найбільший інтерес викликали питання інвестиційної привабливості, проблеми подолання корумпованості економіки, економіко-екологічні теми. Обговорення проходило у творчій обстановці. У засіданні секції брали участь також викладачі кафедри.

Виступаючі з доповідями на пленарному та секційному засіданні були відзначені дипломами та грамотами.

Фотогалерея

                                                                                                                                                    

29 березня 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у березні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Грибинюк Д.В. Економічна ефективність застосування альтернативної енергетики в України;

2) Дунская А.Н. Влияние эмиграции высококвалифицированных кадров на экономическое развитие Украины.

                                                                                                                                                    

28-29 березня 2016 року на базі кафедри економіки Кременчуцького національного IMG_00919університету імені Михайла Остроградського відбулася підсумкова конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

На підставі відкритого обговорення наукових робіт та наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія нагородила студенток гр. Ек-53 а Буткову Анастасію (на фотографії – по центру) та Мантрову Єлизавету (на фотографії – праворуч) дипломом ІІ ступеня (науковий керівник – Назаренко Олена Василівна, к.е.н., доцент кафедри загальної економічної теорії (на фотографії – ліворуч)).

Колектив кафедри щиро вітає з перемогою студентів та наукового керівника та бажає подальших успіхів і здобутків!

Нехай конкурс розкриє перед Вами нові обрії, можливості щодо пізнання себе та світу!

                                                                                                                                                    

11 березня 2016 року на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» в урочистій обстановці ректор 10.03.2016 р.професор Сокол Є.І. і почесний ректор професор Товажнянський Л.Л. вручили атестат доцента Губановій Ніно Нодаровні (на фотографії – перша зліва).

Колектив кафедри загальної економічної теорії приєднується до привітань ректорату університету!

                                                                                                                                                    

29 лютого 2016 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у лютому обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Кашара А. В. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса Украины в условиях глобализации;

2) Молокова А. В. Проблемы и перспективы развития фондового рынка Украины.

                                                                                                                                                    

01.02.2016-29.02.2016 р. Відповідно до плану виховної роботи економічного факультету IMG_6496викладачі кафедри загальної економічної теорії чергували в студентському гуртожитку №12 у період з 1 по 29 лютого (вул. Целіноградська 32).

Під час відвідування гуртожитку викладачі ознайомилися з умовами життя студентів, провели консультації на хвилюючі теми студентів.

                                                                                                                                                  

20 січня 2016 р. Праці науково-педагогічних працівників кафедри загальної економічної теорії оновлено у цифровому репозитаріeNTUKhPIIRю:

«Електронний архів Національного технічного
у
ніверситету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR)
.